vmbo-mbo-praktijk

Doorstroomportfolio en opdrachten

Er is een format t.b.v het doorstroomportfolio ontwikkeld met daarnaast opdrachten, die gebruikt kunnen worden op school en tijdens de stages. Deze opdrachten kunnen, na beoordeling, toegevoegd worden aan het portfolio. Voor het mbo zijn een aantal opdrachten ontwikkeld die leerlingen kunnen gebruiken in aansluiting op de doorstroomcompetenties waar zij aan gewerkt hebben in het vmbo.
1. Format voor het maken van opdrachten in het vmbo

2. Portfolio vmbo

3. Doorstroomlijnen mbo helpende zorg en welzijn

4. Doorstroomlijnen assisterenden gezondheidszorg

5. Doorstroomlijnen vmbo verpleegkundige en verzorgende

6. Doorstroomlijnen welzijn

Implementatieplannen t.b.v doorstroomportfolio in het vmbo en mbo

Er zijn plannen ontwikkeld t.b.v. de implementatie van het doorstroomportfolio in vmbo en mbo.
1. Implementatieplan portfolio vmbo
2.
Implementatieplan portfolio mbo

Scholing

In het kader van de scholing is een draaiboek scholingsdagen ontwikkeld en een scholingstraject uitgezet voor vmbo docenten t.b.v. de implementatie van het doorstroomportfolio. Het draaiboek scholingsdagen is een format voor de organisatie van de scholingsdagen voor vmbo en mbo docenten die in een instelling gaan kijken.
Het scholingsplan portfolio vmbo is opgesteld voor docenten van het vmbo die geschoold werden in het werken met het portfolio en in het ontwikkelen van valide opdrachten t.b.v. het portfolio.
1. Draaiboek scholingsdagen docenten vmbo-mbo
2. Scholingsplan vmbo portfoliogebruik

Carrousel en verdiepende stages vmbo

Er zijn opdrachten ontwikkeld voor deelnemers t.b.v. diverse stages. De opdrachten voor de carrousel zijn uitgesplitst in voorbereiden opdrachten en activiteiten die deelnemers kunnen doen tijdens de stage. De stageboekjes met opdrachten t.b.v de verdiepende stage zijn ontwikkeld per branche. Daarnaast zijn er twee opdrachten ontwikkeld voor mbo deelnemers die vmbo deelnemers tijdens hun stage begeleiden.

1. Procedure verdiepende stage vmbo

2. Lijst stage-opdrachten verdiepende stage

3. Verdiepende stage-opdrachten, deelnemersversie

4. Verdiepende stage-opdrachten, docentenversie

5. Vmbo voorbereidingsopdrachten Carrousel

6. Vmbo activiteiten kinderdagverblijf t.b.v. carrousel

7. Deelnemersversie Verdiepingsstage vmbo onderwijsassistent

8. Mbo begeleidingsopdracht voor vmbo leerling gezondheidszorg

9. Mbo begeleidingsopdracht voor vmbo leerling kinderopvang

Vakantiewerk met leermogelijkheden

Pilots met het model Vakantiewerk met leermogelijkheden hebben een draaiboek opgeleverd met procedures en formulieren.

1. Draaiboek en procedure Vakantiewerk met leermogelijkheden