Platform Onderwijs en Examinering

Het Platform Onderwijs en Examinering wordt gevormd door onderwijskundigen en/of opleidingsmanagers van de samenwerkende ROC's (Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort, ROC Menso Alting) en hbo (Hanzehogeschool Groningen, Academie voor Verpleegkunde). Het platform heeft als doel om de invoering van innovatie voor het onderwijs en de consequenties hiervan voor de Onderwijs- en Examenregelingen van de verschillende opleidingen te beoordelen.

Tactisch niveau

Het doel van het platform is het beoordelen van de consequenties van de innovaties voor de onderwijs en examenregelingen van de opleidingen. Het platform onderwijs en examenregeling is het onderwijsplatform dat het dagelijks bestuur, het DOSS gevraagd en ongevraagd adviseert. 

Leden

Onderwijskundig-, kwaliteitszorg medewerkers van de onderwijsinstellingen. 

Onderwerpen

  • Implementatie examinering beroepsgerichte kwalificatiestructuur
  • Transparante examinering voor het werkveld
  • Standaardiseren examering
  • Borging producten en processen S-factor
  • Evalueren en bijstellen BPV-wijzer, algemeen deel, schooldeel

 

Frequentie

Vier keer per jaar