Platforms en overleggen

Stagecoördinatorenoverleg (SCO)

Het doel van het SCO is om vraag en aanbod van stageplaatsen op elkaar af te stemmen. De coördinerende Stagecoördinator van elke deelnemende school heeft zitting in het overkoepelende SCO. Hiernaast organiseert ZON een SCO dat specifiek voor niveau 1 en 2 is.

Gebruikersgroep Stagematching

De gebruikersgroep Stagematching bestaat uit een vertegenwoordiging van de gebruikers van Stagematching. Er wordt constant gewerkt aan het verbeteren van dit programma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de leden van de gebruikersgroep. ZON streeft ernaar dat elke branche vertegenwoordigd is in deze overleggroep.

Brancheoverleg Kraamzorg

Onderwijs- en kraamzorginstelligen in Groningen, Drenthe en Friesland zijn in 2010 een samenwerking aangegaan. Hiermee worden verschillende doelen beoogd, waaronder het vergroten van de instroom van jong en gekwalificeerd personeel, het uitbreiden van personeel en het ontwikkelen van een doorlopende lijn van vmbo naar mbo.