Privacyverklaring

Privacyverklaring NetwerkZON

Via de website www.netwerkzon.nl worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze medewerkers en eventuele door ons ingeschakelde derden zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft NetwerkZON de informatieplicht om aan te geven of en welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In deze privacyverklaring vind je informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website, nieuwsbrieven en aanmeldformulieren. Deze verklaring wordt indien nodig naar ontwikkelingen aangepast.

Verwerking Persoonsgegevens
NetwerkZON verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van hoe je gebruik maakt van onze diensten. Je verstrekt bijvoorbeeld persoonsgegevens door je aan te melden voor onze nieuwsbrief, deel te nemen aan een bijeenkomst, of door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Afhankelijk van het specifieke onderdeel waarbij je gegevens verstrekt, verwerken we de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, functie en organisatie, (post)adres, en overige persoonsgegevens die je actief in correspondentie en telefonisch aan ons verstrekt.   

Website
Onze websitebeheerder is Rovecom. De privacyverklaring van Rovecom lees je hier.

Ontvangen van nieuwsbrief
Door het versturen van nieuwsbrieven kunnen wij je op de hoogte houden van activiteiten, nieuws, ontwikkelen en/of bijeenkomsten. Als er een nieuwsbrief wordt verzonden, dan kunnen daarvoor statistieken verzameld worden op basis van het e-mailadres. Door onze statistieken op e-mailadres bij te houden zorgen we dat de inhoud van de nieuwsbrief aansluit bij de interessegebieden van abonnees. Je kunt je hiervoor natuurlijk altijd afmelden. 

Formulieren op de website

Op een aantal onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens (bijvoorbeeld bij inschrijving voor een bijeenkomst). Dit betreft meestal: voor- en achternaam, e-mailadres, functie en organisatie. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het webplatform gehost door Rovecom en worden opgehaald door de betreffende persoon die de gegevens moet verwerken. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding.

De gegevens van formulieren worden in principe alleen gebruikt voor het relevante onderdeel van inschrijving en de betrokken medewerker(s) of voor opvolging van een contactverzoek.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Wij willen graag een optimale website aanbieden en daarom worden er cookies van Google geplaatst. De informatie die met deze cookies wordt verzameld wordt door Google geanalyseerd, waardoor wij inzicht krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en op welke vlakken nog aanpassingen nodig zijn. Google zal de verkregen informatie alleen met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Inzage of wijzigen van gegevens

Indien je aan ons de hierboven genoemde persoonsgegevens hebt verstrekt dan kun je

  • de gegevens die wij van je hebben altijd inzien en in alle gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • je toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief).

Wil je een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van je persoonsgegevens indienen? Neem dan contact met ons op en stuur een mail naar info@netwerkzon.nl  

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 november 2018.