Platform Planning

Het doel van het Platform Planning is het ontwikkelen en onderhouden van een dynamisch en innovatief netwerk gericht op planning van voldoende stage en banen voor leerlingen/studenten van de opleidingen Gezondheidszorg en Welzijn in het vmbo, mbo en het hbo. De leden van het platform zijn afkomstig uit onderwijs en werkveld. Alle scholen en branches in de regio zijn vertegenwoordigd. 

Tactisch niveau

Het doel van het platform Planning is het in kaart brengen van instroom en uitstroomcijfers beroepsopleidingen VOV ter ondersteuning van de geschetste scenario’s  (laag en hoog). Met als doel de goede opleidingen te kunnen aanbieden met maximale kans op goede stages en goede banen. Het platform Planning is het platform die het DOSS gevraagd en ongevraagd adviseert.

Onderwerpen

  • Periodisering jaarlijks, meerjaarlijks
  • Jaarlijkse gegevens regionale arbeidsmarkt
  • Halfjaarlijkse planning vraag en aanbod stages voor de regio: vmbo en mbo, mbo-v en hbo-v
  • Aanleveren studenten prognoses op basis van 1 oktober telling
  • BPV- en Stagemodellen 2014-2020
  • Planning branchegerichte opleidingstrajecten vmbo-mbo-hbo

 

Frequentie

Vier keer per jaar