Nieuws

Noorden krijgt impuls voor voortzetting leernetwerken in project Modern Health

Het Noorden krijgt een volgende projectperiode van vier jaar voor inclusieve Zorg en Welzijn toegekend. Dit heeft Demissionair minister van onderwijs, Ingrid van Engelshoven, bekend gemaakt. lees meer »

Resultaten evaluatie oriënterende stages Mbo-Verpleegkundige Groningen

In februari zijn meer dan 300 eerstejaars studenten Mbo-Verpleegkunde in Groningen gestart met de oriënterende stage. Helaas moesten de meeste studenten na een aantal weken stoppen met de stage in verband met Corona. lees meer »

Voortgang Doelmatigheid

In het project NetwerkZON Doelmatigheid is een doelmatigheidsmodel ontwikkeld met als doel het afstemmen van vraag en aanbod met betrekking tot opleidingen en de arbeidsmarkt. Inmiddels is het doelmatigheidsmodel gepresenteerd en in gebruik. lees meer »

Onderwijsinstellingen staan klaar voor extra maatwerk

Met elkaar werken we in de regio aan het continueren van zorg en welzijn gedurende de coronaperiode. Hiervoor hebben we iedereen nodig, wat betekent dat soms snelle bij- en/of omscholing noodzakelijk is. lees meer »

Digitaal onderwijs

Ook het onderwijs maakt in deze tijd een grote verandering door. Alles gaat digitaal, en gelukkig zijn er veel mogelijkheden op dit gebied. lees meer »