Training stagebegeleiders Pedagogisch werk

“Ontwikkelingsgericht beoordelen en examinering in de BPV”    

NetwerkZON verzorgt  de training “Ontwikkelingsgericht begeleiden en examinering in de BPV” voor beginnende stagebegeleiders. Deze training geeft ieder jaar beginnende stagebegeleiders de gelegenheid zich te verdiepen in de begeleiding van zijn of haar stagiair(s). De training is online en duurt een dag (van 9:00 tot 15:00 uur) Tijdens de ochtend wordt ingegaan op ontwikkelingsgericht begeleiden, en tijdens het middagdeel wordt geoefend met examinering in de BPV.

Behalve de online dagtrainingen is het mogelijk om een incompany training aan te vragen. Dit kan wanneer er binnen 1 organisatie of instelling 6 tot 10 deelnemers zijn. In overleg met de trainer worden er dan afspraken gemaakt over data en tijden.

Ontwikkelingsgericht begeleiden

Het ochtenddeel levert de basiskennis en –vaardigheden die een werkbegeleider nodig heeft om mbo studenten te begeleiden.

De doelstelling van de training “Ontwikkelingsgericht beoordelen” is om de stage-/werkbegeleider te leren hoe je een voortgangsgesprek houdt met de student, waarbij de denkkracht bij de student ligt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe de stage-/werkbegeleider de werkzaamheden van de student af kan stemmen op de ontwikkeling van de student door deze bij te sturen. En er wordt ingegaan op en gewerkt met valkuilen die een objectieve beoordeling in de weg kan staan. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Een voortgangsgesprek voeren
  • Luisteren, samenvatten en doorvragen
  • Ontwikkelingsgericht beoordelen

De onderwerpen die tijdens de training worden behandeld, worden benaderd vanuit de kennis over de ontwikkelingen in het werkveld. Ook wordt in de training de werkwijze van de BPV-wijzer geïntegreerd. Deze werkwijze wordt gehanteerd door de ROC’s die samenwerken binnen NetwerkZON (ROC Menso Alting, Noorderpoort, Alfa-college en Drenthe College), en de betrokken zorg- en welzijnsinstellingen (o.a. waar studenten van de betreffende scholen stage lopen).

Examinering in de BPV

Tijdens het middagdeel van de training zal er met deelnemers geoefend worden met de examinering volgens de BPV-wijzer. Hierbij zal vooral gelegenheid zijn om vragen te beantwoorden van stagebegeleiders over deze werkwijze en over ervaringen en dilemma’s naar aanleiding van examinering.

Belangrijk om te weten:

  • De training is een eenmalige dagtraining, en geen vervolg op eerder georganiseerde trainingen.
  • De training is geschikt voor beginnende stagebegeleiders
  • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van de training.
  • Afmelden kan tot 2 weken voorafgaand aan de training. Bij latere afmelding kunnen er kosten in rekening gebracht worden

 

Aanmelden

Klik op bovenstaande link om je aan te melden. Mochten er geen plekken meer zijn, dan kom je op een wachtlijst. Wanneer er een plek vrij komt in een training dan nemen we contact met je op. 

Online trainingsdagen 2023/2024:

Woensdag 25 oktober '23
 
Maandag 27 november '23
 
Woensdag 24 januari '24
 
Maandag 19 februari '24
 
Woensdag 20 maart '24
 
Maandag 22 april '24
 
Woensdag 22 mei '24
 
Maandag 17 juni '24 

*Bij inschrijving voor de training ga je akkoord met het opslaan, verwerken van je ingevulde persoonsgegevens. Je gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de organisatie en communicatie omtrent de training.

Na inschrijving ontvang je twee week voor aanvang van de training in je mail een uitnodiging voor de training.

Voor vragen, meer informatie en vragen over incompany trainingen kun je contact opnemen met Hieke Krol: h.krol@netwerkzon.nl