Praktijkopleider / Docent / Coördinator

Het opleiden van studenten in de sectoren Zorg en Welzijn gebeurt voor een groot deel in de praktijk. Om het proces van vraag en aanbod te structureren werken onderwijs en praktijk in de regio Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel samen.

De regio Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel kent een lange historie als het gaan om samenwerking tussen onderwijs en werkveld. In deze samenwerking is het programma Stagematching ontwikkeld. Stagematching is een digitaal, web-based programma waarmee vraag en aanbod van stageplaatsen voor de sector Zorg in de regio Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel op elkaar worden afgestemd.

Zorginstellingen voeren hun aanbod aan stageplaatsen in. Aan de hand van een verdeelsleutel worden de plaatsen verdeeld over de scholen. Zij matchen de studenten in het systeem. Het programma ondersteunt het administratieve proces en stimuleert samenwerking.

Stagematching wordt nog steeds verbeterd. De gebruikers van het programma worden als experts betrokken in vernieuwingen in de gebruikersgroep Stagematching.