Documenten

Lees hier de presentatie, gegeven door Prof. Dr. Patrick Kenis en Dr. Jelly Zuidersma op 20 juni 2012: Powerpointpresentatie Succesvol managen van netwerken

 

Missie en visie

Missie & Visie 2018-2025: NetwerkZON Missie visie 2018-2025

Visiedocument NetwerkZON 2012-2017: Visiedocument NetwerkZON 2012-2017

Notitie NetwerkZON 2012-2017: Notitie NetwerkZON 2012-2017

 

Factsheet

Factsheet Instroom uitstroom en uitval Zorg- en Welzijnsopleidingen Groningen en Drenthe