Platform Innovatie

Het platform Innovatie ontwikkelt en onderhoudt het dynamische en innovatieve netwerk van ZON d.m.v. kenniskringen gericht op vernieuwing van praktijkleren voor leerlingen/studenten van de opleidingen Gezondheidszorg en Welzijn.

Het Platform Innovatie is gevormd door medewerkers van de deelnemende onderwijsinstellingen en zorginstellingen. Leden van het platform hebben een netwerk, intern en extern rondom het thema van de kenniskring. Zij hebben een innovatief oog voor vernieuwingen vanuit het primaire proces en stimuleren graag innovaties ontstaan vanuit het primaire proces. Leden zijn in staat het voorzittersschap van een kenniskring te vervullen. 

Tactisch niveau

Het doel van het platform Innovatie is het ontwikkelen en onderhouden van een dynamisch en innovatief netwerk ten behoeve van de doelstellingen van de coöperatie. Het platform Innovatie is het platform dat het dagelijks bestuur, het DOSS gevraagd en ongevraagd adviseert.

Onderwerpen

  • Het nieuwe beroepsbeeld 2020 en de daaraan gekoppelde voorlichting voor studenten.
  • Implementatie nieuwe kwalificatiestructuur
  • Aansluiting VMBO/MBO/HBO: processen en producten S-factor
  • Branchteverbijzonderingen: AGZ, GHZ, GGZ, V&V&T en Kraamzorg.
  • BPV en stage: Kwantitatief en kwalitatief
  • Initiëren projecten in het kader van de doelstellingen van de Coöperatie

 

Frequentie

Vier keer per jaar