Chronisch zieken

Chronisch zieken

Chronisch zieken worden gekenmerkt door diversiteit. Herstel is vaak niet mogelijk, al kunnen er wel perioden van verbetering zijn.

Lees meer

Geriatrische zorgvragers

Geriatrische zorgvragers

Oudere patiënten, die een complex ziekebeeld vertonen, dat wordt veroorzaakt door lichamelijke en/ of psychische functiestoornissen of verscheidene ziekten.

Lees meer

Verstandelijk gehandicapten

Verstandelijk gehandicapten

Hebben een aangeboren of in de vroege jeugd verkregen stoornis van hun hersenfuncties en zijn daardoor blijvend beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Lees meer

Psychiatrische zorgvragers

Psychiatrische zorgvragers

Over het algemeen wordt over een psychiatrische stoornis of ziekte gesproken wanneer iemand gedrag vertoont dat ernstig ongemak of lijden teweegbrengt bij hemzelf of bij zijn omgeving.

Lees meer

Klinische zorgvragers

Klinische zorgvragers

De kenmerken van klinische zorgvragers zijn in te delen in kenmerken voor en kenmerken na een ingreep, onderzoek of behandeling op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied.

Lees meer

Kraam-, kind en jeugdzorg

Kraam-, kind en jeugdzorg

Gaat in op de zorg voor kinderen, jeugdigen en hun ouders.

Lees meer

Informatie voor stagiaires


Ga je stage lopen in de zorg? Je kan je goed voorbereiden door bovenstaande zorgcategorieen te bekijken. Per zorgvrager kun je algemene informatie vinden en kun je zien welke instellingen in de regio Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel stageplaatsen aanbieden. Het is mogelijk van elke instelling specifieke informatie te vinden.

Voor studenten die een stage zoeken in de sector Welzijn, is er Stagemarkt. Op deze site bieden erkende leerbedrijven hun stageplaatsen aan. Via Stagemarkt is het mogelijk om te solliciteren naar beschikbare plaatsen.