Training werkbegeleiders Zorg en Welzijn

“Ontwikkelingsgericht beoordelen en BPV examinering” 

Ieder jaar verzorgen NetwerkZON en SBB gezamenlijk de training “Ontwikkelingsgericht beoordelen en BPV examinering” voor werkbegeleiders. Deze training geeft ieder jaar weer de werkbegeleiders de gelegenheid zich te verdiepen in de begeleiding van zijn of haar stagiair(s).
De training duurt een dag (van 9:00 tot 15:00), en wordt online verzorgd in samenwerking met de ROC’s waarmee NetwerkZON samenwerkt. Tijdens de ochtend zal een workshopleider van de SBB met de deelnemende werkbegeleiders ingaan op ontwikkelingsgericht beoordelen, en tijdens het middagdeel wordt met een lid van het platform Onderwijs en Examinering van NetwerkZON de BPV examinering geoefend.

Belangrijk om te weten:
> De training is een eenmalige dag-training, en geen vervolg op de vorig jaar georganiseerde training!
> Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van de training. Toch afmelden kan tot 2 weken voorafgaand aan de training. Bij latere afmelding kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

Ontwikkelingsgericht beoordelen:
Voor groepen van 4 tot 6 deelnemers organiseert de SBB workshops voor werkbegeleiders die leerlingen begeleiden in de beroepspraktijk. De workshop levert de basiskennis en –vaardigheden die een werkbegeleider nodig heeft om mbo leerlingen te begeleiden. De training is dus geschikt voor beginnende werkbegeleiders. 

De doelstelling van de workshop “Ontwikkelingsgericht beoordelen” is om de werkbegeleider te leren hoe je een voortgangsgesprek houdt met de leerling, waarbij de denkkracht bij de leerling ligt. Hierbij wordt het BPV format gebruikt door de “tussenevaluatie” en het “360 graden feedback” formulier te integreren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe de werkbegeleider de werkzaamheden van de leerling af kan stemmen op de ontwikkeling van de leerling door deze bij te sturen. En, er wordt ingegaan op en gewerkt met valkuilen die een objectieve beoordeling in de weg kan staan.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
>        Een voortgangsgesprek voeren
>        Luisteren, samenvatten en doorvragen
>        Ontwikkelingsgericht beoordelen

De onderwerpen die tijdens de training worden behandeld worden benaderd vanuit de kennis over de nieuwste zorg concepten en ontwikkelingen in het veld. Daarnaast maakt de samenwerking tussen NetwerkZON en de SBB het mogelijk in de training de werkwijze van de BPV-wijzer te integreren. Deze werkwijze wordt gehanteerd door de ROC’s die samenwerken met NetwerkZON (ROC Menso Alting, Noorderpoort, Alfa-college en Drenthe College), en de betrokken zorg- en welzijnsinstellingen (o.a. waar leerlingen van de betreffende scholen stage lopen).

BPV examinering:
Daarnaast is er een trainingsdeel toegevoegd aan de workshop van de SBB door NetwerkZON. Tijdens het middagdeel van de training, verzorgd door leden van het platform Onderwijs en Examinering van NetwerkZON, zal er met deelnemers geoefend worden met de examinering volgens de BPV-wijzer. Hierbij zal vooral gelegenheid zijn om vragen te beantwoorden van werkbegeleiders over deze werkwijze en over ervaringen en dilemma’s naar aanleiding van examinering.

Aanmelding is gesloten

Helaas is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de trainingen, de trainingen zijn vol voor 2023. Het is mogelijk om je aan te melden voor de wachtlijst. We kunnen dan contact met je opnemen als iemand zich afmeld. Via onderstaand formulier kun je je gegevens achter laten. Voor vragen en meer informatie kun je mailen naar h.krol@netwerkzon.nl.  

 

*
*
*