Management / Staf

De ambitie van ZON luidt: voldoende goede stages en voldoende goede banen in de gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen. Om aan deze ambitie te werken, zijn zowel kwantiteit als kwaliteit van stageplaatsen belangrijk.  

ZON wordt inhoudelijk gevoed door verschillende platforms en kenniskringen. Hierbij zijn vertegenwoordigers vanuit verschillende zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen bij betrokken. Het organogram maakt duidelijk hoe ZON georganiseerd is.

De ontwikkelde producten en processen worden getoetst bij het hele netwerk van ZON in werkveldbijeenkomsten, conferenties en onderzoek.

Bekijk hier ook de jaarverslagen van NetwerkZON:

2016

Jaarverslag NetwerkZON 2016

2015

Jaarverslag NetwerkZON 2015

2014

Jaarverslag NetwerkZON 2014

2013

Jaarverslag NetwerkZON 2013