Management / Staf

Netwerk ZON heeft in 2018 zijn missie en visie herijkt:

In 2030 werkt iedereen *) samen in integrale leer- en ontwikkelgemeenschappen.

In het noorden werken onderwijs en zorg & welzijn integraal samen in leer- en ontwikkelgemeenschappen. In deze ‘communities’ staat ontmoeten, verbinden en leren centraal, zodat iedereen meedoet en bijdraagt aan het welbevinden van de burger. De vernieuwende initiatieven van/via Netwerk ZON zijn toonaangevend voor heel Nederland en hét voorbeeld voor andere regio’s.

*) in Noord Nederland en de noordelijke grensregio, in onderwijs en zorg & welzijn

 

ZON wordt inhoudelijk gevoed door verschillende platforms en kenniskringen. Hierbij zijn vertegenwoordigers vanuit verschillende zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen bij betrokken. Het organogram maakt duidelijk hoe ZON georganiseerd is.

De ontwikkelde producten en processen worden getoetst bij het hele netwerk van ZON in werkveldbijeenkomsten, conferenties en onderzoek.

Bekijk hier ook de jaarverslagen van Netwerk ZON:

2021/2022

Jaarverslag Netwerk ZON 2021/2022

2020/2021

Jaarverslag Netwerk ZON 2020/2021

2019/2020

Jaarverslag Netwerk ZON 2019/2020

2018/2019

Jaarverslag Netwerk ZON 2018/2019

2017/2018

Jaarverslag Netwerk ZON 2017/2018

2016

Jaarverslag Netwerk ZON 2016

2015

Jaarverslag Netwerk ZON 2015

2014

Jaarverslag Netwerk ZON 2014

2013

Jaarverslag Netwerk ZON 2013