Innovatieve BPV

Netwerk ZON werkt in een project aan het bouwen van een innovatieve, digitale leeromgeving  

In het voorjaar van 2012 is door de Provinciale Staten Drenthe zorg geuit over de personeelscapaciteit in de zorg. Op 17 juni 2013 is  tijdens de ronde tafel Drenthe geconstateerd dat in Drenthe er met name sprake is van een kwalitatief probleem. Drie innovatieve thema’s moeten door vertaald worden in het onderwijs. De ronde tafel Zorg Drenthe heeft drie innovatieve thema’s vastgesteld en Netwerk ZON gevraagd deze uit te werken en te implementeren.

Het betreffen de innovaties:  ‘Zorg, ICT en Techniek’ , ‘Zelfredzaamheid, Samenredzaamheid en Zelfmanagement’ en ‘Generalist versus Specialist’. Het is vooral gewenst om kennis en expertise met elkaar te verbindingen, te versterken en het door te vertalen naar het onderwijs voor zittende medewerkers, vmbo, mbo en hbo.

De doelstelling is het verbinden, versterken en zichtbaar maken van kennis en expertise over de drie innovaties. Het is een leeromgeving waarin leerlingen, zorgverleners, mantelzorgers, zorgvragers en docenten Zorg en Welzijn van verschillende branches en instellingen van elkaar en mét elkaar leren. Het biedt een netwerk voor fysieke en digitale collegiale uitwisseling van de drie innovaties tussen deelnemende instellingen in Drenthe en stageverlenende instellingen in binnen- en buitenland.

Om een innovatieve leeromgeving te creëren is er gebruik gemaakt van een open source systeem, Moodle. De innovatieve leeromgeving wordt vanaf februari 2014 getest in een pilot met mbo-leerlingen die kennis hebben verkregen over de innovaties. Ook werkbegeleiders, managers, stagedocenten en praktijkopleiders zijn meegenomen in de digitale omgeving.

We werken op meerdere niveaus aan de innovaties. Dit heeft als doel om verbinding te leggen tussen bestaande initiatieven en om gebruik te kunnen gaan maken van elkaars expertise.

Provinciaal niveau

Op provinciaal niveau zal verbinding worden gelegd tussen subregio’s op basis van de thema’s die aangegeven zijn bij de uitwerking van de innovaties. Een bepaalde regio kan expert zijn met betrekking tot een thema, maar het is ook mogelijk dat meerdere regio’s dit zijn. Door de subregio’s met elkaar in contact te brengen rondom het thema wordt innovatie bevorderd.

Vanuit dit niveau kunnen ook verbindingen worden gelegd met andere provincies en met het buitenland. Hiervoor zijn contacten gelegd met Zuid-Duitsland, waar vergelijkbare innovaties worden ontwikkeld.

Regionaal niveau

Op regionaal niveau kan in een fysieke leeromgeving een thema tot in detail worden ontwikkeld. Dit kan zowel fysiek als digitaal. Door fysieke leeromgevingen die zich gespecialiseerd hebben in hetzelfde thema met elkaar in contact te laten komen en verbindingen te laten zoeken, wordt de innovatie bevorderd.

Organisatieniveau

Zittende medewerkers kunnen in de innovatieve leeromgeving opdrachten vinden om zichzelf, of zich als team te scholen in de innovaties. Door eigen dilemma’s te delen of te regeren op dilemma’s van anderen zal kennisoverdracht ontstaan.

Leerling-niveau/begeleider school BPV en begeleider zorginstelling BPV

De opdrachten die aangeboden worden voor de innovaties ‘ICT en techniek in de zorg’  en ‘Zelfredzaamheid Zelfmanagement’ in de innovatieve leeromgeving, worden ingezet voor leerlingen die doorstromen van niveau 2 naar niveau 3, van niveau 3 naar niveau 4 en hun begeleiders.

 

Nieuwsgierig? Neemt u vooral een kijkje op de digitale leeromgeving via https://elearning.netwerkzon.nl