Achtergrond

E-Flow Nursing is een tweejarig project waarin het UMCG, de Hanzehogeschool en LeerstationZorg samenwerken met het Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting en verschillende zorginstellingen in de regio Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel. Het project loopt van 1 maart 2012 tot 1 maart 2014.

Het project is gericht op effectieve digitale doorlopende toetsing tussen schoolsoorten (vo-hbo en mbo-hbo) en tussen werksoorten van verpleegkundigen (AGZ, GHZ, GGZ, Ouderenzorg). De doelstelling van het project is het verminderen van de uitval en het bevorderen van de doorstroom van studenten hbo-v en werkdrukvermindering van docenten mbo-v-hbo-v.

Lees hier een samenvatting van het projectplan, een schematische weergave van het project en de werkpakketten. Lees ook het effectonderzoek dat is uitgevoerd over het project.

Lees hier meer over E-flow Nursing in een e-book en bekijk hier een korte film over het project.


Stand van zaken:

In het eerste kwartaal van het project zijn tijdens instructietrajecten toetsen klaargezet voor de stagiaires van verschillende instellingen. Studenten maken als voorbereiding op hun stage diverse toetsen. Ook de werkbegeleider maakt de toets, wat de dialoog tussen student en werkbegeleider vergroot over het vereiste kennisniveau op de afdeling. Tegen het einde van de stageperiode maken student en werkbegeleider nog een keer een toets. Zij kunnen de resultaten van de twee toetsmomenten vergelijken. Met de feedback die we ontvangen, verbeteren we de toetsen. Studenten en begeleiders van alle stageafdelingen in de regio Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel worden uitgenodigd om toetsen te maken. Heeft u interesse om een toets in te zetten voor de stagiaires en werkbegeleiders op uw stage-afdeling? Neem dan contact op met ZON.

Constructietraject

Tijdens het eerste kwartaal van het project is vastgesteld dat er voor de branches Gehandicaptenzorg en Psychiatrie onvoldoende vragen in de toetsbank staan om voor alle afdelingen geschikte toetsen klaar te zetten. Tijdens de zomer van 2012 is vastgesteld welke relevante onderwerpen en thema’s van belang zijn voor deze branches. In de periode van september 2012 tot juli 2013 is een groep van elf verpleegkundigen uit de praktijk (zes uit de psychiatrie en vijf uit de gehandicaptenzorg) en vier mbo- en hbo-docenten aan de slag gegaan om nieuwe vragen te ontwikkelen. Dit heeft meer dan 2.000 nieuwe toetsitems opgeleverd. Lees voor achtergrondinformatie over het constructietraject de
Werkwijze constructietraject en het Profiel voor de toetsconstructeurs.

Kijk ook eens op de website van Stichting LeerstationZorg voor meer informatie over de toetsbank.


Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek initieert, regisseert en stimuleert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl).