Wetgeving

WGBO: Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
BIG: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIGregister)
Klachtrecht