Relatie tussen zorgverlener en zorgvragers

Als een patiënt een ingreep, onderzoek of behandeling moet ondergaan, doet de verpleegkundige het volgende:
- Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op.
- Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitor gezondheid en welbevinden.
- Voert verpleegtechnische handelingen uit.
- Geeft voorlichting, advies en instructie.
- Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties.
- Coördineert de zorgverlening.
- Evalueert de zorgverlening.