Specialismen

In een ziekenhuis zijn verschillende specialismen. Het verschilt per ziekenhuis of er voor elk specialisme een aparte verpleegafdeling is.
* traumatologie
* orthopedie
* plastische chirurgie
* kaakchirurgie
* keel-, neus- en oorheelkunde
* oogheelkunde
* neurochirurgie
* thoraxchirurgie
* hartchirurgie
* vaatchirurgie
* gastro-enterologische chirurgie
* gynaecologie
* urologie
* oncologie
* algemene interne * pulmonologie
* cardiologie
* GAAZ
* kinderafdeling
* jeugdafdeling
* obstetrie
* gynaecologie
* neurologie
* dialyse-afdeling
* poliklinieken
* dagbehandeling
* Intensive Care
* Coronary Care
* Medium Care