Gevolgen

De ziekte of aandoening verandert het leven, vooral als de aandoening ernstig is en beperkingen en handicaps veroorzaakt.
Wanneer de beperkingen toenemen zal de chronisch zieke steeds afhankelijker worden. Bijna elke zorgvrager die als gevolg van een chronische ziekte of een handicap zijn gezondheid verliest, kan met een aantal gevoelens te maken krijgen. Ontreddering en onzekerheid kunnen voorkomen na de eerste ontdekking. Men kan zich zorgen maken over de gevolgen op langere termijn en de reacties van de buitenwereld. Soms heeft een zorgvrager schuldgevoelens over de oorzaken van de ziekte en voelt hij zich opstandig omdat hij de nieuwe situatie moeilijk kan accepteren. Er zijn ook zorgvragers die uit alle macht proberen te ontkennen wat er met hen aan de hand is. Bij jongeren is vaak ook sprake van psychische en/of gedragsproblemen.
Tot slot kan verdriet en neerslachtigheid het resultaat zijn van een proces waarin de zorgvrager zijn ziekte niet goed heeft kunnen verwerken.
Het verwerkingsproces verloopt bij iedereen anders.
Ook op sociaal en maatschappelijk terrein kunnen de gevolgen groot zijn. Verlies van betaald werk, financiële gevolgen, hobby's en sociale contacten, relatieproblemen (afhankelijkheid en ongelijkwaardigheid).