Chronisch zieken

Chronisch zieken worden gekenmerkt door diversiteit. Zoveel overeenkomsten chronisch zieken hebben, zoveel verschillen zijn er ook. Er zijn honderden chronische aandoeningen.
Van veel voorkomend tot zeer zeldzaam, van invaliderend tot latent aanwezig, met veel of weinig beperkingen. In principe is er geen genezing mogelijk, al kunnen er wel perioden van tijdelijke verbetering zijn.

Het hebben van een chronische ziekte of lichamelijke handicap betekent niet per definitie dat mensen zich ziek voelen. Verschillende mensen met een chronische ziekte hebben werk of gaan nog naar school, al moeten ze soms wel vaker verzuimen vanwege terugval of ziekenhuisopname.

Een chronische ziekte is vaak aan de buitenkant niet zichtbaar. Bij een lichamelijke handicap is dat dikwijls wel het geval. Daarom reageert de buitenwereld vaak anders op iemand met een chronische aandoening dan op iemand met een lichamelijke handicap.

We spreken van een lichamelijke handicap als er sprake is van een langdurige of blijvende functiestoornis:
* zintuiglijke handicap, bijvoorbeeld slechtziendheid
* motorische handicaps, bijvoorbeeld. verlammingen van armen of benen
* orgaanhandicaps, bijvoorbeeld diabetes

Revalidatie kan nodig zijn na een ziekte, ongeval of operatie. In een revalidatieproces leert de revalidant (opnieuw) de activiteiten van het dagelijks leven met zo min mogelijk hulp uit te voeren.

Meer dan 10 % van de Nederlandse bevolking heeft een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Hoewel er onderscheid is tussen deze groepen zijn er ook veel overeenkomsten te noemen zoals het verwerkingsproces, de psychische en maatschappelijke gevolgen. Chronische ziekten of aandoeningen komen niet alleen voor bij ouderen, maar ook bij kinderen en jongeren.
Naarmate mensen ouder worden lopen zij meer kans op het krijgen van een chronische ziekte of aandoening. In de leeftijdsgroep van 35-64 jaar heeft 20% een chronische aandoening, inde leeftijdsgroep van 65-74 jaar is dat al 48% en boven de 75 jaar heeft 50% een chronische aandoening.