Vragenlijst Examen

INLEIDING
Deze vragenlijst gaat over het afnemen van een examen in de stage. Als het goed is bent u een examinator binnen de zorgsector die examens van derde- en vierdejaarsstudenten van de opleiding verzorging of verpleging afneemt. De vragen zijn verdeeld binnen vijf groepen: algemeen, voorbereiding examen, afname examen, beoordeling examen en nazorg. Het invullen van de vragenlijst is anoniem.
Bedankt dat u tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen.
Vriendelijke groet, Maartje Jongboom (student Master Onderwijskunde)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALGEMENE VRAGEN
*
*
*
*
*
5. Hoeveel studenten van welke onderwijsinstelling heeft u afgelopen jaar geëxamineerd?
*
*
*
*
*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VOORBEREIDING VAN HET EXAMEN
De volgende vragen zijn gericht op de voorbereiding van het examen. In hoeverre kloppen onderstaande stellingen bij uw rol als examinator?
*
*
*
*
*
*
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AFNAME EXAMEN
De volgende vragen zijn gericht op de afname van het examen. Denk hierbij aan het moment dat u het examen afneemt, en niet aan de beoordeling van het examen. In hoeverre kloppen onderstaande stellingen bij uw rol als examinator?
*
*
*
*
*
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BEOORDELING EXAMEN
De volgende vragen zijn gericht op de beoordeling van het examen. In hoeverre kloppen onderstaande stellingen bij uw rol als examinator?
*
*
*
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAZORG
Volgende vragen zijn gericht op activiteiten die plaatsvinden na het examen, of op activiteiten die een bijdrage leveren aan eigen beoordelaarsvaardigheden of werken aan de verbetering van kwaliteit van beoordelingen. In hoeverre kloppen onderstaande stellingen bij uw rol als examinator?
*
*
*
*
*
*