Nieuwsbrief Winter 2023

Deze laatste nieuwsbrief van 2023 heeft een internationaal tintje! Lees onder andere meer over praktijkonderwijs over de hele wereld en internationale studenten in Groningen. En natuurlijk over onze andere activiteiten.
Sneeuwvlok2_news_detail

Kennismaken met de kraamzorg

Studenten Verzorgende IG leren persoonlijke zorg te bieden bij veel verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Alle ROCs van het noorden zijn hierbij betrokken: Noorderpoort, Drenthe College, Alfa College en ROC Menso Alting. Samen met collega's van deze scholen en uit het werkveld is de variant uitgewerkt door Elisabeth Ploeg en Heleen Cornelissen. Het volledige Brancheoverleg Kraam is hierbij nauw betrokken. Binnen Modern Health wordt deze innovatie verder ontwikkeld en meegenomen in de evaluatie van innovatieve onderwijs- en praktijkvormen.
En wat betekent het precies voor de studenten? Eerstejaars studenten kunnen meedoen aan een workshop en vanaf het tweede jaar krijgen ze de mogelijkheid om stage te lopen in de kraamzorg.
Hoe deze variant eruit ziet, kun je hier bekijken.

Interview Joke de Jonge

Nieuwe uitdagingen aangaan en nieuwe doelen stellen, dat benoemt Joke de Jonge in het interview dat ze heeft gegeven voor het 25-jarig bestaan van Netwerk ZON. En dat is precies wat ze zelf heeft gedaan. Sinds de zomer stort ze zich volledig op haar nieuwe rol als manager Leven Lang Ontwikkelen Noorderpoort. Dit onderwerp is één van de pijlers van Modern Health, we zullen haar dan ook nog vaak tegenkomen. Lees in het interview hoe ze de ontwikkeling van het netwerk door de jaren heen heeft ervaren vanuit verschillende rollen, de laatste daarvan als teammanager Gezondheidszorg & Welzijn bij Noorderpoort.

Praktijkonderwijs over de hele wereld

Hoe kunnen organisaties, scholen, studenten, begeleiders en andere partners samenwerken om praktijkonderwijs te versterken? Hoe kan deze samenwerking in wetenschappelijk onderzoek ingebed worden? Deze vragen stonden centraal in het jaarlijkse congres van de European Association for Practitioner Research on Improving Learning, dat eind november in Belfast georganiseerd werd.
Netwerk ZON heeft mee kunnen doen met een afvaardiging van drie onderzoekers: Beitske van der Mark presenteerde haar onderzoek naar stagenetwerken in Nederland, Thomas Teekens deelde de resultaten van een studie naar wederzijds begrip in leernetwerken, en Jelly Zuidersma nam deel aan een rondetafelgesprek over de samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn.
Naast het delen van onze eigen resultaten, waren we ook op het congres om te polsen wat de wetenschappelijke stand van zaken is op het snijvlak van praktijk en onderwijs. We hebben veel geleerd, zijn geïnspireerd door vele onderwijsvernieuwingen, en zijn zeker van plan om deze onderzoeksgemeenschap in de gaten te houden in toekomst.

Workshop Interdisciplinair Onderwijs

Het netwerk is nauw betrokken bij de ontwikkeling van beroepsonderwijs en hoger onderwijs, en onze kennis wordt ook landelijk gedeeld. Niet gek dus om ineens Renée Oosterwijk en Sonja Schoneveld tegen te komen bij de Landelijke Onderwijsdag Consortium Beroepsonderwijs.

Op dinsdag 21 november vond deze dag plaats in Den Bosch. Na een inspirerende opening door Peter Heerschop, gaf Renée Oosterwijk samen met Sonja Schoneveld, consulent Beroepsonderwijs van het Consortium, een workshop over hoe je interdisciplinair onderwijs ontwikkelt in een leernetwerk.
De ontwikkeling van de voorbeeldopdracht ‘geluidsomgeving in de zorg’ stond centraal. Dit voorbeeld laat zien hoe je interdisciplinair onderwijs ontwikkelt in een stageleernetwerk. Vanwege het interdisciplinaire karakter van de opdracht kan deze flexibel worden ingezet in verschillende opleidingsrichtingen in het mbo, zowel zorg en welzijn, als techniek en bouw. Deze opdracht wordt in de samenwerking met Netwerk ZON, UNO-UMCG en Consortium doorontwikkeld. Op deze manier wordt er op regionaal niveau samengewerkt met het werkveld en het onderwijs.
Benieuwd naar de presentatie? Die vind je hier.

Verlenging lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken

Het lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken is geëvalueerd en wordt voor vier jaar verlengd. Daar worden de condities van wederkerigheidsgedrag onderzocht binnen leernetwerken om concrete resultaten voor groepen studenten, cliënten en burgers in verschillende contexten te bereiken. Het lectoraat valt onder het Centrum voor Talent en Leren van de Hanzehogeschool.
Wederkerigheid betekent dat verschillende studenten en professionals in het leernetwerk overwegend wederkerigheidsgedrag vertonen, zoals:
• zich verdiepen in de andere professie,
• elkaar ondersteunen en aanvullen
• en elkaars rollen vervangen om het netwerkdoel te bereiken.

Voorbeelden zijn de kunstroute voor thuiszitters zodat studenten weer hun talenten ontdekken, interprofessionele geboortezorg zodat kwetsbare kraamgezinnen minder stress ervaren en interprofessionele aanpak veiligheid om cybercriminaliteit voor jongeren tegen te gaan.

Het lectoraat wil samen met haar hybride onderzoeksgroep, met onderzoekers in het mbo, hbo en wo, de komende vier jaren de condities voor wederkerigheid in verschillende en interdisciplinaire domeinen en contexten toepasbaar maken. Naast zorg en welzijn zullen ook stakeholders, zoals mkb/ondernemen, cultuur en energie worden betrokken. En wil daardoor een wezenlijke bijdrage leveren aan de transitie opgave van de Hanze.

Een internationale student op de werkvloer

Vanuit de Hanzehogeschool gaan ieder semester studenten Verpleegkunde naar het buitenland om daar op stage te gaan. Maar wist je dat er ook internationale studenten hierheen komen? En dat die ook op stage gaan?
Zorgopleidingen en zorgsystemen zijn in andere landen net iets anders en organisaties die hieraan mee hebben gedaan zeggen dat ze daarom ook veel hebben geleerd van de studenten en nieuwe inspiratie hebben opgedaan. De Engelse taal lijkt hierin een hindernis, maar de studenten doen zo volledig mogelijk mee en werkbegeleiders geven aan dat het in korte tijd steeds makkelijker wordt om met elkaar te praten. Stages zijn meestal korter dan een semester en er hoeven minder inhoudelijke verslagen te worden geschreven.
Lijkt het jullie interessant om een internationale student te begeleiden? Neem dan contact op met Mirjam Palsma van team Internationalisering: m.palsma@pl.hanze.nl. Zij kan alles vertellen over inhoud en logistiek van de stage.

Klopt het stageaanbod in 2024-2025?

Het nieuwe kalenderjaar is nog niet begonnen, maar we kijken al vooruit naar het volgende schooljaar. Alle zorg- en welzijnsinstellingen die zijn aangesloten via Stagematching ontvangen een oproep om hun aanbod na te kijken en waar nodig aan te passen. Hulp nodig? We organiseren een handjevol online spreekuren. Een losse afspraak maken mag ook altijd, mail dan naar infostagematching@netwerkzon.nl.

Fijne feestdagen!

We wensen iedereen fijne feestdagen, of dat nou thuis is met een lekker diner of op de afdeling met gezellige collega’s. Van 23 december t/m 8 januari zijn wij op vakantie, daarna zijn we weer bereikbaar en zien we je hopelijk bij één van de overleggen of online spreekuren.

« Terug naar het nieuwsoverzicht