Netwerk ZON Nieuwsbrief Juli 2023

Meer weten over de viering van het 25-jarig jubileum van Netwerk ZON op 8 juni 2023, Body of Knowledge Modern Health of onze nieuwe website? Lees dan snel verder!

Terugblik 8 juni

Wij kijken terug op een geslaagd jubileumfeest in de Akerk! We lanceerden een online magazine, gingen met elkaar in gesprek over o.a. urgentie van de arbeidsmarkt en stagemarkt en interdisciplinaire leernetwerken. Daarnaast gingen deelnemers zelf aan de slag met het creëren van een leernetwerkorganisatie door middel van een interactief spel. Bekijk hier de aftermovie en lees meer over de avond op deze pagina.

Body of Knowledge - Modern Health

In het project wordt een Body of Knowledge (BoK) ontwikkeld waarbij twee uitgangspunten voor ogen worden gehouden: Health in All Policies (het integreren van gezondheidseffecten in alle beleidsterreinen) en Positieve Gezondheid (een bredere kijk op gezondheid). Op basis van deze uitgangspunten zijn de volgende thema’s voor de BoK vastgesteld:

  1. 1. Eenzaamheid en participatie
  2. 2. Veiligheid
  3. 3. Voeding
  4. 4. Wonen en leefomgeving
  5. 5. Inclusie

We lichten twee voorbeelden uit van hoe nieuwe kennis over deze thema’s binnen de leer- en ontwikkelgemeenschappen een plek krijgen.

Veiligheid

Het thema Veiligheid krijgt vervolg in twee leer- en ontwikkelgemeenschappen (zorg en veiligheid en veiligheid en digitalisering). De leer- en ontwikkelgemeenschap Zorg & veiligheid is een samenwerking tussen de politie en GGZ, gericht op omgaan met mensen met onbegrepen gedrag. Er zijn drie ontwikkelsporen: het ontwikkelen van opdrachten voor studenten mbo en hbo, ontwikkelen van cursussen voor de meldkamer i.s.m. GGZ Drenthe en het voorbereiden van een aanvraag voor call gericht op mensen met verward gedrag.

Wonen en leefomgeving

Er is nieuwe kennis beschikbaar over een veilige geluidsomgeving in de zorg naar aanleiding van onderzoek bij UNO-UMCG. Deze nieuwe kennis wordt omgezet naar onderwijsmateriaal voor studenten zorg, welzijn en techniek/bouw. In pilot vorm worden de nieuwe ontwikkelingsgerichte toetsen getest met studenten en docenten in de VVT en in de gehandicaptenzorg. Ook vindt afstemming plaats met Consortium Beroepsonderwijs hoe de toetsen nog meer geïntegreerd kunnen worden in de ontwikkelingsgerichte opdrachten die scholen gebruiken en hoe de nieuwe kennis kan leiden tot nieuwe leermodules.

Ontwikkelidentiteit docenten en begeleiders

In het project RIF Modern Health zal het onderwerp Ontwikkelidentiteit de komende jaren meer naar voren komen. We zetten een nieuwe onderzoekslijn op. Docenten, praktijkopleiders en  werkbegeleiders zullen de praktijkroutes waar zij bij betrokken zijn, evalueren aan de hand van de ontwikkelde praatplaat. Met deze praatplaat gaan we in  gesprek over de drie indicatoren: 'Eigen route student', 'Vormgeven breed opleiden', en 'Co-creatie werkbegeleiders en docenten'. Daarnaast halen we informatie op door het uitzetten van vragenlijsten. Aan de hand van de resultaten van de evaluaties halen we op waar de docenten en werkbegeleiders behoefte aan hebben als het gaat om de ontwikkeling van hun ontwikkelidentiteit. Dit werken we verder uit binnen het project Modern Health.

Het creëren van een leernetwerk gaat niet zomaar. Door vragen te stellen kom je erachter welke netwerkcompetenties je nog verder moet ontwikkelen. Stel bijvoorbeeld de vragen:

  • • Wat is de netwerkdoelstelling van het leernetwerk?
  • • Kan ik benoemen in hoeverre studenten, cliënten, bewoners hier concreet baat bij hebben?
  • • Kunnen leden van het leernetwerk de doelstelling niet afzonderlijk bereiken?

Netwerkdoelstellingen als: het brede plaatje leren zien, relevante relaties herkennen en verbinden, zijn belangrijk om te ontwikkelen. Hiervoor wordt o.a. verder gewerkt aan het interactieve spel, blijf ons volgen om op de hoogte te blijven.

De re_B00TCMP

De re_B00TCMP is een leer- en ontwikkelgemeenschap gericht op het weerbaar maken van jongeren tegen cybercriminaliteit. Nicole Mulder, interventiespecialist bij de Politie, verzorgde deze Thematafel op 8 juni tijdens de feestelijke netwerkbijeenkomst. Technologie en Ethiek in het onderwijs wordt steeds belangrijker en daarom worden er in Noord-Nederland drie re_B00TCMP’s georganiseerd, in Drenthe, Groningen en Friesland.

Lees hier meer over de re_B00TCMP of neem contact op via info@re-b00tcmp.nl.

Nieuwe website

We willen ons netwerk zo goed mogelijk voorzien van relevante informatie en daarom gaan we aan de slag met het verbeteren van de website. Hiervoor verzamelen we graag jullie ideeën, ervaringen en meningen! Wilt u ons helpen door deze korte enquête in te vullen?

Fijne zomer!

Nog een paar weken, en dan begint de zomervakantie van de scholen. Samen met het gehele netwerk doen we ons best om alle voorbereidingen voor het volgende schooljaar zo goed mogelijk af te ronden. Wij zijn nog bereikbaar tot en met woensdag 19 juli. Daarna staan we vanaf maandag 28 augustus weer klaar om al jullie vragen, ideeën en inbreng te ontvangen omtrent onze projecten en Stagematching. Wij wensen iedereen een hele fijne zomer en graag tot ziens in schooljaar 2023/2024!

« Terug naar het nieuwsoverzicht