Netwerk ZON Nieuwsbrief April 2023

Lees meer over de leer- en ontwikkelgemeenschappen van de RIF Modern Health, de planning van stagematching en de viering van het 25-jarig jubileum van Netwerk ZON.

RIF Modern Health

Met NetwerkZON2026: Modern Health wordt voortgebouwd op het bestaande netwerk van NetwerkZON2020: the H(ealth) factor. De vijftig leernetwerken worden doorontwikkeld tot vijftien integrale en interdisciplinaire leer- en ontwikkelgemeenschappen, waarin robuuste leeromgevingen worden gecreëerd. Hier leren en werken professionals, studenten, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers actief en interdisciplinair samen. Lees meer over de RIF op deze website, en hieronder!

Veiligheid en Zorg

Binnen Modern Health is veiligheid een belangrijk thema. Jaarlijks krijgt de politie meer dan 130.000 zogenoemde ‘E33-meldingen’ die betrekking hebben op personen met verward gedrag. Het aantal meldingen stijgt elk jaar. Vanuit Modern Health kijken we welke verbindingen gelegd kunnen worden tussen politie en zorg om hier anders mee om te gaan, bijvoorbeeld door gezamenlijke scholing te ontwikkelen en kansen voor een hybride functionaris te verkennen. 

Evaluaties en innovaties

Er worden verschillende nieuwe onderwijs- en praktijkvormen ontwikkeld en ingezet door de ROC’s, Hbo-V en stage instellingen. Zowel vanuit het onderwijs als de praktijk is er behoefte aan evaluatie van deze verschillende innovatieve onderwijs- en praktijkvormen. De komende periode zullen wij diverse innovaties gaan evalueren met de betrokkenen (studenten, docenten, werkbegeleiders, praktijkopleiders e.a.).
Hiervoor maken we gebruik van een gezamenlijk ontwikkelde praatplaat, waarmee we in gesprek gaan over de drie indicatoren: 'Eigen route student', 'Vormgeven breed opleiden', en 'Co-creatie werkbegeleiders en docenten'. Een aantal routes waarmee we starten zijn de Flexstage, praktijkroute Treant en Kraamroute. Later vullen we deze aan met meer innovaties.

Bent u geïnteresseerd om hier ook aan mee te doen? Laat dit ons dan weten door te mailen naar Elvira Coffetti (e.coffetti@netwerkzon.nl).

Training OnStage-Stagematching

De training voor digitale netwerkcompetenties wordt voorbereid met functioneel beheerders en Netwerk ZON. Leernetwerken zijn effectiever voor studenten en begeleiders als de digitale infrastructuur behulpzaam is bij het leren en begeleiden. In de leernetwerken van Modern Health wordt daarom een training ontwikkeld en aangeboden waar stagecoördinatoren het digitale netwerk goed leren kennen. Netwerkcompetenties als “het brede plaatje zien”, “geduld”, “open mind” worden hiermee verworven. 

Netwerk ZON viert haar 25-jarig jubileum

Graag nodigen wij u uit voor de viering van ons 25-jarig bestaan, op 8 juni 2023. We verwelkomen u graag van 17.30 – 20.00 uur in de A-kerk in Groningen. We hebben een inspirerend programma samengesteld over onze geschiedenis, het heden en een blik op de toekomst!
Denk hierbij aan thematafels waar u in gesprek kunt met experts en een interactieve online game. Het volledige programma vindt u hier. Wilt u zich aanmelden? Klik dan op deze link!

SCO & Branches Evaluatie

Vanuit het netwerk kwam de wens naar voren om het SCO & Branches overleg te evalueren en daarmee de samenwerking tussen de scholen, de zorg- en welzijnsorganisaties en Netwerk ZON te verbeteren. Drie thema’s zijn hierbij belangrijk: netwerk & communicatie, Stagematching als technische applicatie, en het proces, de spelregels en afspraken rondom Stagematching.
In januari zijn ruim 50 leden bij elkaar gekomen om alle ontwikkelpunten te verzamelen en in maart is daar een prioritering in aangebracht. We gaan met een aantal punten op korte termijn aan de slag om ze te verbeteren. De andere punten worden meegenomen in ontwikkelopdrachten voor het netwerk. Meer informatie hierover delen wij met de leden van het overleg.

Tijdsplanning Stagematching 2023/2024

Op 4 september 2023 begint het nieuwe schooljaar en zullen ongeveer 2.000 studenten op stage gaan. De stagecoördinatoren zijn vanaf woensdag 12 april gestart met matchen. Op 5 juni is de definitieve matchdatum en kunnen de studenten en stage instellingen inzien wie waar gematcht is. De planning van de rest van het jaar kunt u hier vinden voor MBO en hier voor HBO!

« Terug naar het nieuwsoverzicht