Resultaten evaluatie oriënterende stages Mbo-Verpleegkundige Groningen

In februari zijn meer dan 300 eerstejaars studenten Mbo-Verpleegkunde in Groningen gestart met de oriënterende stage. Helaas moesten de meeste studenten na een aantal weken stoppen met de stage in verband met Corona.

In totaal hebben ongeveer 65 studenten de stage kunnen hervatten.

Samen met docenten/coaches, opleidingsmanagers, stage coördinatoren, praktijkopleiders en werkbegeleiders hebben wij de oriënterende stages geëvalueerd. Er is een enquête gestuurd om informatie te verzamelen. De enquête is door 56 respondenten ingevuld, waaronder 15 docenten van 3 scholen en praktijkopleiders en werkbegeleiders van 22 stage instellingen. Het algemene beeld is dat men positief staat ten opzichte van deze stage, hierbij een brede oriëntatie belangrijk vindt met aandacht voor zowel ADL, welzijn als positieve gezondheid. Technologie vindt men iets minder belangrijk. Ook is men positief over de leernetwerken omdat deze het leren van vanuit verschillende organisaties en doelgroepen stimuleert en mogelijk maakt. De inhoud van de leernetwerken waren voor docenten en praktijkopleiders duidelijk tot zeer duidelijk. Over de organisatie zijn wel wat vragen en verbeterpunten genoemd, zoals de plaats en aanwezigheid van werkbegeleiders.

Wanneer er negatieve opmerkingen waren gingen deze over dat er te weinig en te laat stageplaatsen beschikbaar waren en dat daardoor de communicatie moeizaam werd en soms tot frustraties leidde. Ook dat daardoor men soms niet goed de rol kon vervullen die ze zouden willen.

Tussen 24 augustus en 1 oktober zullen wij (digitale) verdiepende sessies organiseren. Het doel van deze sessies is het creëren van gezamenlijke beeldvorming van de oriënterende stage en doorspreken van mogelijkheden voor de oriënterende stage bij verschillende instellingen. Ook worden Good practices van afgelopen schooljaar gedeeld. Elke sessie is meerlagig, met praktijkopleiders, werkbegeleiders, stage coördinatoren/docent van school, opleidingsmanager en een projectmedewerker NetwerkZON. NetwerkZON zal een voorstel doen voor de planning van deze sessies.

« Terug naar het nieuwsoverzicht