Inspiratiesessie voor begeleiders van oriëntatiestage

Op 18 maart hebben BPV docenten en praktijkopleiders ervaringen gedeeld over de stage van eerstejaars studenten Verpleegkunde. Tijdens de bijeenkomst kwam er belangrijke informatie op tafel waarmee de inrichting van de oriëntatiestage kan worden verbeter
Inspiratiesessie_eerstejaars_vp_18_maart_optie_3_news_detail

Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan ook eerstejaars studenten Mbo-Verpleegkunde in Groningen op stage. Begin februari zijn zij gestart met hun oriëntatiestage, met name in de VVT. Het doel van de stage is oriënteren op het beroep. Dit betekent dat studenten geen examens hoeven te maken of opdrachten mee krijgen. De studenten vormen, samen met de BPV docent en praktijkopleider/werkbgeleider, een leernetwerk. Tijdens de leernetwerkgespekken staat de leervraag vanuit de instelling centraal, bijvoorbeeld "Op welke manier kan aandacht besteed worden aan het welzijn van de bewoner/zorgvrager?".  

Omdat dit een nieuwe vorm van invulling van de stage is, is het belangrijk dat betrokkenen op een informele manier van elkaar kunnen leren. Op 18 maart is een inspiratiesessie georganiseerd voor BPV docenten, praktijkopleiders en werkbegeleiders. Hier konden zij hun ervaringen uitwisselen en elkaar vragen stellen.

Vragen zoals “Hoe nemen we werkbegeleiders mee in informeel leren?” werden besproken. Bijvoorbeeld in de organisatie van leernetwerkgesprekken die onderdeel zijn van de eerstejaars stage. Om de toegankelijkheid voor werkbegeleiders te vergroten is het van belang deze gesprekken zo veel mogelijk in de middag te plannen, en een werkbegeleider de mogelijkheid te bieden (een deel van) de bijeenkomst bij te wonen. Omdat de communicatie naar werkbegeleiders veelal via de student verloopt is het ook van belang dat studenten goed geïnformeerd zijn zodat zij in staat zijn de werkbeleider in te lichten. Daarnaast is afgesproken dat wordt verkend hoe werkbegeleiders makkelijker de juiste informatie én elkaar kunnen vinden, bijvoorbeeld via een digitaal platform.

Door dit soort dilemma’s te bespreken ontstond er steeds meer duidelijkheid over de inrichting van deze stage en de plek in het onderwijsprogramma. Halverwege april zullen de eerstejaarsstudenten hun tweede en laatste leernetwerkgesprek van de stage. Tijdens deze bijeenkomst zullen ze de uitkomsten op de vraag die ze aan het begin van hun stage hebben gekregen als opdracht behandelen. Ze kregen de vraag: ‘Hoe kan aandacht besteed worden aan het welzijn van de bewoner/zorgvrager?’  Maar studenten kregen ook de vrijheid om zelf een vraag op te halen uit de praktijk. We zijn erg benieuwd naar hun ervaringen, de vragen die ze zelf hebben opgehaald en hun presentaties.

Vanaf 6 mei start de tweede groep eerstejaars studenten Mbo-Verpleegkunde aan hun oriënterende stage.

« Terug naar het nieuwsoverzicht