Toekenning Doelmatigheidsproject - Het Noorden loopt voorop met nieuwe vormen van leren en werken

Het Noorden krijgt als eerste een doelmatigheidsproject in Zorg en Welzijn toegekend.

GRONINGEN - Het Noorden krijgt als eerste een doelmatigheidsproject in Zorg en Welzijn toegekend. Vandaag heeft minister Jet Bussemaker dit bekend gemaakt. Hiermee loopt het Noorden voorop in kennis en expertise over nieuwe vormen van opleidingen en werk in Zorg Welzijn en Healthy Ageing. Onderzoek naar de zorg- en welzijnsbehoefte in de regio en de aansluiting met het opleidingenaanbod,  levert een vloeiende overgang op van opleiding naar werk. Studenten hebben meer perspectief op een baan, de werkgeversorganisaties kunnen hun vacatures beter vervullen.

Samenwerkingsverband NetwerkZON Doelmatigheid is een vervolg op NetwerkZON2020, een project met 41 partners uit onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en overheden dat vorig jaar is toegekend. Minister Jet Bussemaker heeft vandaag bekend gemaakt dat zij NetwerkZON Doelmatigheid een subsidie toekent van bijna 245.000 euro, naast de eerder uitgekeerde subsidie van ruim 585.000 euro uit het Regionaal Investeringsfonds.

Het doelmatigheidsproject heeft de ambitie om zo snel mogelijk en continu voldoende goed opgeleide professionals Zorg Welzijn Healthy Ageing te creëren. Hiervoor gaan kennisontwikkeling, onderwijsontwikkeling en functieontwikkeling hand in hand. Docenten, zorgprofessionals en HRM-managers werken in wisselende rollen samen waardoor er een vloeiende overgang is van opleiding naar werk. 

Toekomst

“We zijn ontzettend blij met deze erkenning en nieuwe financiële impuls van de minister”, aldus Albert Bruins Slot. Hij is woordvoerder namens het college van bestuur van NetwerkZON. “Doelmatigheid betekent voor ons een gezamenlijk afgestemd regionaal aanbod inrichten en uitvoeren van de opleidingen Zorg Welzijn Healthy Ageing. Dit project zorgt voor goede en blijvende aansluiting op functies zodat studenten met hun diploma in ieder geval binnen 3 maanden een baan hebben. Hiermee gaan we voorkomen dat groepen studenten geen baan vinden omdat opleiding en functieontwikkeling niet op elkaar zijn afgestemd. Alle doelgroepen Healthy Ageing worden betrokken, van jong tot oud: minimaal 2400 studenten Zorg Welzijn samen met studenten van sport en bewegen, groen, techniek en cultuur, 1.000 burgers, 50 rolmodellen, 300 praktijkopleiders, 150 mbo- en hbo-studenten, HRM-managers, bestuurders en onderzoekers. Door het betrekken van ook de gemeenten kan goed worden ingespeeld op de zorg en welzijnsbehoefte. Zo creëren we een naadloze aansluiting op functies voor mbo-studenten Verzorgende en Verpleegkundige van Noorderpoort, Drenthe College, ROC Menso Alting en Alfa-college in afstemming met de Academie voor Verpleegkunde en Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen. We maken met elkaar een grote stap naar continu voldoende professionals Zorg en Welzijn.”

Samenwerking

NetwerkZON Doelmatigheid is een vervolg op NetwerkZON2020, een publiek-private samenwerking in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel en bestaat uit de mbo-scholen Noorderpoort, ROC Menso Alting, Drenthe College en Alfa-college, hbo Hanzehogeschool Groningen, 26 arbeidsorganisaties zorg en welzijn, 5 gemeenten in provincie Drenthe, 5 samenwerkingsverbanden en 3 lectoraten. In nauw contact met Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en UMCG worden kennis en ervaringen gedeeld op het gebied van Healthy Ageing, één van de speerpunten van het Noorden.  Noorderpoort is penvoerder van beide projecten.

Stimulans voor regionale samenwerking

Minister Bussemaker heeft het Regionaal Investeringsfonds mbo in het leven geroepen om het onderwijs aan te moedigen de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten op de toekomstige werkomgeving. Hiervoor zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het regionaal bedrijfsleven en van provincies en gemeenten niet mogelijk zijn. Met dit fonds worden investeringen gebundeld en regionale samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Minister Bussemaker maakte op 23 mei 2017 bekend welke aanvragen zijn gehonoreerd.

Over NetwerkZON

Netwerk ZON wordt gevormd door de vijf samenwerkende onderwijsinstellingen (de ROC’s Noorderpoort, Alfa-college, ROC Menso Alting, Drenthe College en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen). Aan de netwerkorganisatie zijn door middel van de platforms verbonden: 12 vmbo-scholen, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, meer dan 120 zorg- en welzijnsinstellingen en ZorgpleinNoord. Rondom thema’s, zoals stage- en beroepskrachtenplanning, innovatie van praktijkleren en examinering zijn platforms en kenniskringen georganiseerd. Door het stagebureau van NetwerkZON worden jaarlijks meer dan 5.000 stagiairs van de verzorgende en verpleegkundige mbo en hbo opleidingen gematcht. Het netwerk is ingericht op basis van een wederkerigheidstheorie voor organisaties, waar Jelly Zuidersma, programma manager van NetwerkZON, in 2012 op promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

« Terug naar het nieuwsoverzicht