NetwerkZON2020 geeft kennisontwikkeling impuls met 50 leernetwerken

Noorden loopt voorop in kennis over gezond ouder worden.

NetwerkZON 2020 geeft kennisontwikkeling impuls met 50 leernetwerken

GRONINGEN - Het Noorden loopt voorop in kennis over gezond ouder worden. Om de ambitie te halen om in 2020 mensen er twee gezonde levensjaren bij te laten winnen, is verdere kennisontwikkeling en een gedragsomslag noodzakelijk.  Samenwerkingsverband NetwerkZON2020, met 41 partners uit onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en overheden, gaat hieraan een belangrijke bijdrage leveren met 50 leernetwerken, rolmodellen en modern zorg-welzijnsonderwijs. Minister Jet Bussemaker heeft vandaag bekend gemaakt dat zij NetwerkZon2020 een subsidie toekent van ruim 585.000 euro uit het Regionaal Investeringsfonds.  

 

Toekomst

“We zijn ontzettend blij met de financiële impuls van de minister”, aldus Jelly Zuidersma. Zij is programmamanager van NetwerkZON2020, een project van NetwerkZON. “Met alle partners gaan we  samen werken aan het ontwikkelen van concrete kennis en innovatie in de zorg- en welzijnssector. Gezond ouder worden is voor ons allemaal van belang. Wie wil er nou niet twee extra gezonde levensjaren bijkrijgen? Met dit innovatieproject gaan we denkkracht en ervaringen combineren op zowel zorg- als welzijnsgebied. Er komen 50 leernetwerken in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Hierin worden alle doelgroepen healthy ageing betrokken, van jong tot oud: minimaal 2400 studenten zorg- en welzijn samen met studenten van sport en bewegen, groen, techniek en cultuur, 1000 burgers, 50 rolmodellen, 300 praktijkopleiders, 150 mbo- en hbo-studenten, managers, bestuurders en onderzoekers. Daarnaast ontwikkelen we een doorlopende leerlijn Healthy Ageing Zorg en Welzijn voor mbo-studenten Verzorgende en Verpleegkundige van Noorderpoort, Drenthe College, ROC Menso Alting en Alfa-college in afstemming met de Academie voor Verpleegkunde en Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen. Zo gaan we met elkaar een grote stap maken naar een gezondere toekomst.”

 

Samenwerking

NetwerkZON2020 is een publiek-private samenwerking (PPS) in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel, en bestaat uit de mbo-scholen Noorderpoort, ROC Menso Alting, Drenthe College en Alfa-college,  Hanzehogeschool Groningen, 26 arbeidsorganisaties zorg en welzijn, 5 gemeenten, 5 samenwerkingsverbanden en 3 lectoraten. In nauw contact met universiteit (RUG) en UMCG worden kennis en ervaringen gedeeld op het gebied van healthy ageing, één van de speerpunten van het Noorden. Het Noorderpoort is de penvoerder van deze PPS. 

Stimulans voor regionale samenwerking

Minister Bussemaker heeft het Regionaal Investeringsfonds mbo in het leven geroepen om het onderwijs aan te moedigen de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten op de toekomstige werkomgeving. Hiervoor zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het regionaal bedrijfsleven en van provincies en gemeenten niet mogelijk zijn. Met dit fonds worden investeringen gebundeld en regionale samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Minister Bussemaker maakte vandaag bekend welke aanvragen zijn gehonoreerd.

 

 

Over Netwerk ZON

Netwerk ZON wordt gevormd door de vijf samenwerkende onderwijsinstellingen (de ROC’s  Noorderpoort, Alfa-college, ROC Menso Alting, Drenthe College en de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen). Aan de netwerkorganisatie zijn door middel van de platforms verbonden: 12 vmbo-scholen, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, 120 zorg- en welzijnsinstellingen en ZorgpleinNoord. Rondom thema’s, zoals stage- en beroepskrachtenplanning, innovatie van praktijkleren en examinering zijn platforms en kenniskringen georganiseerd. Door het stagebureau van Netwerk ZON worden jaarlijks meer dan 5000 stagiairs van de verzorgende en verpleegkundige mbo en hbo opleidingen gematcht.
De samenwerking is gebaseerd op de principes van wederkerigheid. Jelly Zuidersma is gepromoveerd aan de RUG op dit onderwerp in 2012.

 

 

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht