Gevolgen

Een verstandelijke beperking geeft beperkingen in:
• Communicatie: spreken, lezen en schrijven is lang niet altijd mogelijk. Meestal is er behoefte aan communicatie ‘op maat’ met foto's, pictogrammen en gebaren.
• Sociaal-economische vaardigheden: het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen en te begeleiden. Dit vraagt extra deskundigheid.
• Zelfredzaamheid: er is ondersteuning en hulp nodig bij de persoonlijke verzorging.
• Mobiliteit: er is extra begeleiding nodig bij de dagelijkse werkzaamheden binnen- en buitenshuis. Soms worden hulpmiddelen als rolstoelen en rollators gebruikt.

De mate waarin de zorgvrager beperkingen heeft, is afhankelijk van het niveau.