Verstandelijk gehandicapten

 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een aangeboren of in de vroege jeugd verkregen stoornis van hun hersenfuncties en zijn daardoor blijvend beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden. <br />
<br />
Een verstandelijke beperking kan gepaard gaan met bijkomende lichamelijke beperkingen, we spreken dan van een meervoudige beperking. Een meervoudige beperking betekent een verhoogde vraag om verzorging. Het gebruik van ondersteunende hulpmiddelen vraagt extra tijd en deskundigheid van de begeleidende omgeving. Ook kan er sprake zijn van aanpassingen in de sfeer van de huisvesting. Naast bijkomende lichamelijke beperkingen is ook vaak sprake van bijkomende stoornissen als autisme, pdd en psychiatrische problematiek. Deze dubbele beperking heeft gevolgen voor de omgang en begeleiding van de cli&euml;nt.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een aangeboren of in de vroege jeugd verkregen stoornis van hun hersenfuncties en zijn daardoor blijvend beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Een verstandelijke beperking kan gepaard gaan met bijkomende lichamelijke beperkingen, we spreken dan van een meervoudige beperking. Een meervoudige beperking betekent een verhoogde vraag om verzorging. Het gebruik van ondersteunende hulpmiddelen vraagt extra tijd en deskundigheid van de begeleidende omgeving. Ook kan er sprake zijn van aanpassingen in de sfeer van de huisvesting. Naast bijkomende lichamelijke beperkingen is ook vaak sprake van bijkomende stoornissen als autisme, pdd en psychiatrische problematiek. Deze dubbele beperking heeft gevolgen voor de omgang en begeleiding van de cli&euml;nt.