Relatie tussen zorgvrager en zorgverlener

Afhankelijk van de problematiek van de cliënten kun je iets zeggen over de specifieke relatie tussen zorgvrager en verpleegkundige. Gelijkwaardigheid en het onderhandelen zijn twee zaken die typerend zijn. Ook het feit dat de verpleegkundige ondersteuning biedt bij het leven van alledag is typerend.

 

De rol van de verzorgende:

Als verzorgende ben je veel 'bezig' met de zorgvrager. Dit houdt in dat je de basale zorg verleent aan de zorgvrager. Het wassen en aankleden, eten verzorgen, bed opmaken, kamers opruimen, verzorging van de kleding, etc.

 

De rol van de verpleegkundige:

Als verpleegkundige houd je je bezig met bovengenoemde activiteiten, maar zeker ook met de psyche van de zorgvrager. Dit houdt in dat je gesprekken voert met de mensen, linken legt naar gedrag en ziektebeeld, spreekbuis bent voor de zorgvrager naar de behandelaars toe, er op toeziet dat de juiste zorg verleend wordt en op de juiste wijze toegepast. Concreet betekent dit dat je aanwezig bent bij allerlei overlegvormen over de zorgvragers, maar ook dat je veel tijd doorbrengt met de zorgvrager samen. Dit kan in een individueel contact zijn of in groepsverband.

Als stagiaire kun je te maken krijgen met leeftijdgenoten die in een instelling zijn opgenomen.

Psychiatrische Thuiszorg (PTZ) is de laatste tijd sterk in opkomst. Door en beter zorgaanbod kunnen psychiatrische cliënten langer en beter thuis begeleid worden.