Beperkingen en gevolgen

De beperkingen en de gevolgen van de verschillende psychiatrische aandoeningen zijn zeer divers. Ze uiten zich met name in de moeite die cliënten hebben om het dagelijkse leven vorm te geven. We zien de laatste jaren een toenemende vraag bij cliënten naar begeleiding bij het wonen buiten de instellingen omdat men daarbij beperkingen ervaart.