Kraam-, kind en jeugdzorg

Kraamzorg:

Elke dag worden er in Nederland ongeveer vijfhonderd baby’s geboren. Waren het vroeger de zogenaamde bakervrouwen, tegenwoordig bevallen de meeste vrouwen onder begeleiding van een verloskundige. Ze begeleidt zwangeren en barenden en kan afwijkingen in de zwangerschap op een vroeg tijdstip constateren. Wanneer een verloskundige een afwijking in de zwangerschap bemerkt, wordt de zwangere doorverwezen naar een gynaecoloog. Deze zal de zwangerschap verder begeleiden zolang dit nodig is, hetzij tot en met de bevalling, hetzij totdat de zwangere weer onder controle kan komen bij de verloskundige.

 

Kind- en jeugdzorg:

Bij het verplegen van kinderen wordt in de literatuur de volgende indeling op basis van de ontwikkelingsstadia gehanteerd:
• De zuigeling
• De baby
• De peuter/ kleuter
• Het schoolgaande kind
• De tiener en de adolescent


De verpleegkundige die met kinderen werkt, wordt vaak met vragen van ouders geconfronteerd, variërend van eenvoudig tot zeer complex. Daarvoor is het noodzakelijk dat de verpleegkundige goed op de hoogte is van de normale ontwikkeling van het kind. De verpleegkundige dient te weten hoe de zorg in de diverse ontwikkelingsstadia eruit moet zien en oplossingen kunnen bedenken voor de problemen zie zich bij de verzorging voor kunnen doen.