Wetgeving

WGBO: Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
BIG: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIGregister)
BOPZ: Wet Bijzondere opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

WVGO: Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

• De Kwaliteitswet

• Wet Klachtrecht
ZZP: zorgzwaartepakketten