Setting

De setting waarin geriatrische zorgverlening met name plaatsvindt, is:
• Thuiszorg
• Serviceflats
• Woon- zorgsituaties
• Verzorgingshuizen; op somatische afdelingen
• Verpleeghuizen; op somatische afdelingen

De setting waarin psychogeriatrische zorgverlening met name plaatsvindt, is:
• Thuiszorg
• Serviceflats
• Woon- zorgsituaties
• Ouderenzorg RIAGG, voor ambulante patiënten
• Verzorgingshuizen, psychogeriatrische afdelingen
• Verpleeghuizen, psychogeriatrische afdelingen

De setting waarin gerontopsychiatrische zorgverlening met name plaatsvindt, is:
• Afdeling gerontopsychiatrie in een algemeen ziekenhuis
• Afdeling gerontopsychiatrie in een psychiatrisch ziekenhuis
• PAAZ-afdelingen in een algemeen ziekenhuis
• Langdurig verblijf: chronische verblijfpatiënten in een verpleeghuis
• Polikliniek psychiatrie
• Ouderenzorg RIAGG: voor ambulante patiënten
• Deeltijd-gerontopsychiatrie: deeltijdbehandeling in een psychiatrisch ziekenhuis