Gevolgen voor de zorg

In het algemeen geldt dat geriatrische zorgvragers beperkingen ondervinden bij het lichamelijk functioneren, het psychisch functioneren en het sociaal functioneren. De verschijnselen bij het lichamelijk functioneren worden onderverdeeld in vermindering van de draagkracht en vermeerdering van de draaglast.
De verschijnselen bij het psychisch functioneren worden onderscheiden in de veranderingen in de hersenen die gepaard gaan met het ouder worden en de beleving van verouderen.
Ook op sociaal gebied kan er bij de geriatrische zorgvrager sprake zijn van een wankel evenwicht, veel verliezen tegelijk lijden (zowel van personen als van vaardigheden) en te weinig mensen om op terug te vallen. Dit kan leiden tot een situatie waarin de oudere alleen blijft zitten.

Dit betekent dat de geriatrische zorgvrager zorg nodig heeft:
• t.a.v. de persoonlijke verzorging
• t.a.v. voeding en vocht
• t.a.v. de uitscheiding
• t.a.v. mobiliteit
• t.a.v. slapen en waken
• t.a.v. de vitale functies
• t.a.v. medicijngebruik
• t.a.v. het leefklimaat

De psychogeriatrische zorgvrager heeft, naast bovengenoemde, zorg nodig:
• t.a.v. waarneming en / of verwerking
• t.a.v. bewustwording.

Voor de gerontopsychiatrische zorgvrager betekent dit, naast bovengenoemde, zorg:
• t.a.v. het denken
• t.a.v. het willen
• t.a.v. het gevoelsleven
• t.a.v. het gedrag