Geriatrische zorgvragers

Iemand wordt een geriatrische zorgvrager genoemd wanneer deze een complex ziektebeeld (multiple pathologie) vertoont. Dit ziektebeeld wordt veroorzaakt door lichamelijke en / of geestelijke functiestoornissen, verscheidene ziekten en / of een zwak sociaal evenwicht. Daarbij bestaat er een neiging tot blijvende hulpbehoevendheid (hulp noodzakelijk voor het levensvervolg).
De psychogeriatrische zorgvragers zijn mensen die op latere leeftijd meer of minder ernstige gedragsafwijkingen krijgen door een verstoring van het evenwicht in hun leven. Gerontopsychiatrische zorgvragers zijn doorgaans personen met psychische of psychiatrische problemen inclusief organische psychosyndromen zoals dementie en delier. Indien dezelfde problematiek of zorgbehoefte bestaat, kan dit ook voor jonger dan 60 jaar gelden.