Sorgen für, sorgen dass

Het project "Sorgen für, sorgen dass" is een project waarbij de focus ligt op de grensoverschrijdende samenwerking tussen opleidingen, stagiaires en werknemers. Hierbij zijn zowel Nederlandse als Duitse zorg- en onderwijsinstellingen actief, waaronder Provincie Drenthe (lead partner), CMO STAMM, NetwerkZON, Hochschule Osnabrück, UMCG, Treant, Oosterlengte, BVO, Klinikum Leer, Conerus-Schule BBS Norden en Arbeidsmarkt Noord. Het eerste project Sorgen für, sorgen dass liep van april 2016 - maart 2019. In april 2019 is het vervolgproject gestart.

Tijdens het eerste project "Sorgen für, sorgen dass" hebben meer dan 400 Nederlandse en Duitse scholieren en studenten in het buurland stage gelopen of meegedaan aan een excursie. Hierdoor verwerven zij grensoverschrijdende competenties zoals zelfstandigheid en het kunnen inleven in andere culturen. Door het project Sorgen für, sorgen dass ontstaat flexibiliteit op de arbeidsmarkt: er kan tijdig en grensoverschrijdend worden ingespeeld op arbeidsdynamieken door anticyclisch en generalistisch op te leiden.

In het tweede project worden nog steeds grensoverstijgende stages en excursies georganiseerd, maar is er ook veel aandacht voor inhoudelijke samenwerking. Zo worden gezamenlijke modules ontwikkeld met thema's als 'Change Management - Technologie in der Pflege' en deskundige Infectiepreventie. Daarnaast wordt een digitaal platform ingericht waardoor studenten, werknemers, werkgevers en andere geïnteresseerden zich kunnen oriënteren op mogelijkheden in het buurland. Onderdeel hiervan is de doorontwikkeling van de app https://praktico.eu/, ontwikkeld in het vorige project. Deze wordt aangevuld met ervaringen en vlogs van studenten.

Thema's Sorgen für, sorgen dass:

Grenzeloze inzet in de zorg

1. Grensoverstijgende Module Technologie in de zorg
2. Grensoverstijgend coördinatiepunt (inclusief digitaal platform) 
3. Generalistische Module „Internationaal Werken en Leren in de zorg“
4. Grensoverstijgende deskundigheidsbevordering Infectiepreventie 
5. Monitoring en onderzoek naar duurzame, grensoverstijgende netwerkvorming 

Promofilm Sorgen für, sorgen dass

 

In de media

Nieuwsbericht RTV Drenthe van de Kick off op 26 mei 2016
Stage lopen over de grens. Veel mogelijkheden in Duitsland

Nieuwsbericht Kabinetsvergadering Oldenburg 10 november 2016

Kabinetsvergadering Oldenburg 10 november 2016

Nieuwsbericht Provincie Drenthe over Resultaten na eerste jaar Sorgen für, sorgen dass 13 juni 2017

Al ruim 200 Nederlandse zorgstudenten op stage in Duitsland 

Verslag excursie Duitse studenten naar Health Hub, Roden en Interzorg, de Hoprank 14 juni 2017

Geslaagd bezoek Duitse studenten aan Health Hub en Interzorg

Nieuwsbericht tweede excursie Duitse studenten naar Health Hub Roden, Lentis de Enk en ZorgThuis Winschoten 18 oktober 2017

Bezoek 75 Duitse studenten aan Health Hub, Lentis de Enk en ZorgThuis