Sorgen für, sorgen dass

Het project "Sorgen für, sorgen dass" is een project waarbij de focus ligt op de grensoverschrijdende samenwerking tussen opleidingen, stagiaires en werknemers. Hierbij zijn zowel Nederlandse als Duitse zorg- en onderwijsinstellingen actief, waaronder Provincie Drenthe (lead partner), CMO STAMM, NetwerkZON, Hochschule Osnabrück, UMCG, BVO, AWO, Klinikum Leer/Krankenhaus Weener en Arbeidsmarkt Noord. Dit project loopt van april 2016 – december 2018.

Het project "Sorgen für, sorgen dass" wordt met ondersteuning vanuit het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken, de Niedersächsische Staatskanzlei alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. 

De samenwerkende partijen zetten in op onder andere het ontwikkelen van grensoverschrijdende inzetbaarheid van zorgwerknemers en opleidingen, het ontwikkelen van grensoverschrijdende rolmodellen en competenties en het werken aan een duurzame, grensoverschrijdende arbeidsmarkt. De beoogde opbrengsten van het project zijn onder andere:
- 400 Nederlandse en 400 Duitse studenten Zorg en Welzijn op stage in Duitsland
- 2 grensoverschrijdende stage coördinatiepunten
- 30 Nederlandse en 30 Duitse werkgevers aangesloten bij Sorgen für, sorgen dass
- de ontwikkeling van 5 grensoverschrijdende rolmodellen en competenties.

Op 26 mei vond in het Provinciehuis Assen de Kick off van het project plaats. Studenten van de ROC's Noorderpoort, Menso Alting, Drenthe College en Alfa-college deden, samen met de gedeputeerde dhr. Bijl en dhr. Sickelmann (gedeputeerde Nedersaksen) een openingsact, waarna de projectpartners inhoudelijk aan de slag gingen met de thema's.

Tijdens de tweede bijeenkomst op 27 september 2016 op de Campus Lingen vond een student battle plaats met als thema: wat hebben jullie nodig om, goed voorbereid, grensoverschrijdend stage te lopen? Het winnende team studenten kwam met het idee een app te ontwikkelen waar zowel praktische zaken te vinden zijn, als de mogelijkheid bestaat om sociale contacten te leggen en te onderhouden. Tegelijkertijd werd er door projectpartners gesproken over de grensoverschrijdende zorgprofessional van de toekomst: welke rollen en competenties zijn hierbij belangrijk en hoe kan het onderwijs daar een rol in spelen?

Promofilm Sorgen für, sorgen dass

 

In de media

Nieuwsbericht RTV Drenthe van de Kick off op 26 mei 2016
Stage lopen over de grens. Veel mogelijkheden in Duitsland

Nieuwsbericht Kabinetsvergadering Oldenburg 10 november 2016

Kabinetsvergadering Oldenburg 10 november 2016

Nieuwsbericht Provincie Drenthe over Resultaten na eerste jaar Sorgen für, sorgen dass 13 juni 2017

Al ruim 200 Nederlandse zorgstudenten op stage in Duitsland 

Verslag excursie Duitse studenten naar Health Hub, Roden en Interzorg, de Hoprank 14 juni 2017

Geslaagd bezoek Duitse studenten aan Health Hub en Interzorg

Nieuwsbericht tweede excursie Duitse studenten naar Health Hub Roden, Lentis de Enk en ZorgThuis Winschoten 18 oktober 2017

Bezoek 75 Duitse studenten aan Health Hub, Lentis de Enk en ZorgThuis