S-factor

In het project de S(ucces)-factor werken twee grote samenwerkingsverbanden samen. Het samenwerkingsverband Noord-Holland (bekend van de Flexibele Zorgkolom) en het samenwerkingsverband Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel (bekend als ZON). Bij de S-factor zijn praktijkinstellingen, Calibris, vmbo, mbo en hbo betrokken. Zij werken samen om te zorgen voor succesvolle leerloopbanen voor deelnemers van de opleidingen zorg en welzijn. De S-factor loopt van 1 augustus 2009 tot 1 augustus 2012.

Doelstellingen van de S-factor:

1. De deelnemer ervaart doorlopende opdrachten op de onderwijsinstelling en in de stage, bij de overgang van vmbo-mbo-hbo en tussen verschillende sectoren in zorg en welzijn.
2. De deelnemer ervaart doorlopende begeleiding in de onderwijsinstelling en in de stage bij de overgang tussen vmbo-mbo-hbo en tussen verschillende sectoren in zorg en welzijn
3. De begeleider van de deelnemer (in onderwijs en in praktijkinstelling) ervaart doorlopende begeleiding aan de deelnemer bij de overgang tussen vmbo-mbo-hbo en tussen verschillende sectoren in zorg en welzijn
4. De instroom van deelnemers in de sector zorg en welzijn wordt vergroot en de uitval tussen vmbo-mbo-hbo wordt verkleind.
5. Meer en competent personeel wordt behouden voor de sector zorg en welzijn

Wat levert de S-factor op?

1. Doorlopende leerlijnen: er wordt doorlopende leerlijnen ontwikkeld voor de overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo. Dit is op het gebied van harde kennis, studievaardigheden, sociale vaardigheden, reflectief vermogen en een cultureel- en sociaal referentiekader
2. Doorlopende stages: er worden doorlopende stages ontwikkeld voor vmbo, mbo en hbo. Deze zijn gericht op een juist opleiding- of beroepsbeeld.
3. Doorlopende instrumenten: er worden doorlopende instrumenten ontwikkeld: Portfolio-POP, POP-deelnemer en POP-werknemer ontwikkeld. Als deze instrumenten voldoende op elkaar zijn afgestemd ervaren deelnemers en werknemers meer profijt van eerder verworven competenties.
4. Digitaal volg- en borgsysteem: er wordt een digitaal vind-, volg- en borgsysteem ontwikkeld voor deelnemers, begeleiders en management. Deelnemers kunnen beter hun leerproces inrichten. Begeleiders kunnen de deelnemers volgen en bijsturen. Het management heeft eenduidige gegevens beschikbaar over uitval.

Lees het artikel uit het vakblad Profiel.