NetwerkZON2020: the H(ealth) factor

Het samenwerkingsverband NetwerkZON2020: the H(ealth) factor, met 41 partners uit onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en overheden in de regio Groningen, Drenthe en Noord Overijssel, gaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde samenleving door de toekomstige zorg- en welzijnsprofessional op te leiden. Voor dit project is subsidie beschikbaar vanuit het Regionaal Investeringsfonds. Het project loopt van 1 september 2016 – 1 september 2020. De samenwerking is gebaseerd op de principes van wederkerigheid.

Centraal in het project staan 50 interdisciplinaire leernetwerken, nieuwe kennis Healthy Ageing, rolmodellen en modern zorg-welzijnsonderwijs. Alle doelgroepen Healthy Ageing worden hierbij betrokken: minimaal 2400 studenten zorg- en welzijn samen met studenten van sport en bewegen, groen, techniek en cultuur, 1000 burgers, 50 rolmodellen, 300 praktijkopleiders, 150 mbo- en hbo-studenten, managers, bestuurders en onderzoekers. Daarnaast wordt een doorlopende leerlijn Healthy Ageing Zorg en Welzijn ontwikkeld voor mbo-studenten Welzijn, Verzorgende en Verpleegkundige van Noorderpoort, Drenthe College, ROC Menso Alting en Alfa-college in afstemming met de Academie voor Verpleegkunde en Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen.

Voor meer informatie zie de Regiovisie NetwerkZON2020: the H(ealth) factor

Regiovisie NetwerkZON2020: the H(ealth) factor

In de media

Persbericht toekenning subsidie
NetwerkZON2020 geeft kennisontwikkeling impuls met 50 leernetwerken

Ondertekening Pledge
NetwerkZON ondertekent pledge Alles is gezondheid

Koploper Zorgpact
Koploper NetwerkZON

Aha! Magazine in Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant, dd. 29 december 2016

Aha! Magazine december 2016