NetwerkZON Doelmatigheid

Het doelmatigheidsproject heeft de ambitie om zo snel mogelijk en continu voldoende goed opgeleide professionals Zorg Welzijn Healthy Ageing te creëren. Hiervoor gaan kennisontwikkeling, onderwijsontwikkeling en functieontwikkeling hand in hand. Docenten, zorgprofessionals en HRM-managers werken in wisselende rollen samen waardoor er een vloeiende overgang is van opleiding naar werk. Dit project zorgt voor goede en blijvende aansluiting op functies zodat studenten met hun diploma in ieder geval binnen 3 maanden een baan hebben.

 

NetwerkZON Doelmatigheid is een vervolg op NetwerkZON2020: the H(ealth) factor, een publiek-private samenwerking in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel en bestaat uit de mbo-scholen Noorderpoort, ROC Menso Alting, Drenthe College en Alfa-college, hbo Hanzehogeschool Groningen, 26 arbeidsorganisaties zorg en welzijn, 5 gemeenten in provincie Drenthe, 5 samenwerkingsverbanden en 3 lectoraten. In nauw contact met Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en UMCG worden kennis en ervaringen gedeeld op het gebied van Healthy Ageing, één van de speerpunten van het Noorden.  Noorderpoort is penvoerder van beide projecten.

Voor meer informatie zie de Regiovisie NetwerkZON Doelmatigheid

Regiovisie NetwerkZON Doelmatigheid

In de media

Persbericht toekenning subsidie

Toekenning Doelmatigheidsproject - Het Noorden loopt voorop met nieuwe vormen van leren en werken