Onderzoek, opzet en uitkomsten

Ten behoeve van de effectmetingen van het project S-factor zijn, naast een onderzoeks- en reflectielijn, diverse deelonderzoeken ontwikkeld en uitgevoerd

1.
Onderzoek en reflectie hoofdlijn

2. Proces- en productmeting

Productmeter Noord-Holland

Productmeter  Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel

3. Effectmetingen

Opzet onderzoek S-factor deel 1 deelnemers mbo-hbo

Opzet onderzoek S-factor deel 2 docenten vmbo-mbo

Resultaten effectmetingen