Praktijkopleiders en hoofden Opleiding

Deze enquête is van toepassing op de praktijkopleiders/ hoofden opleiding van de zorginstellingen. Ze zijn de contactpersonen voor het stagebureau van Netwerk ZON, beheren Stagematching en gaan over de organisatie van de stage.
.
Met deze enquête willen wij uw mening inventariseren over de organisatie en de inhoud van de Beroepspraktijkvorming (BPV) en Praktijkleerperiode (PLP). Graag vragen we u om deze werkveldenquête in te vullen. Als u vragen heeft over de enquête, neem dan contact op met e.coffetti@netwerkzon.nl.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALGEMENE VRAGEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
*
*
*
*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Deze vragenlijst bestaat uit een aantal onderdelen. Wilt u voor elke vraag aangeven wat uw waardering is voor de opleidingen waarvan u studenten heeft? Indien u bijvoorbeeld alleen stagiaires voor Verzorgende-IG en hbo-v heeft, kun u de vragen alleen voor deze niveaus invullen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEEL 1: de organisatie van de BPV/PLP in de regio en meer specifiek door Netwerk ZON
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop het stagebureau van Netwerk ZON voldoende geaccrediteerde plaatsen werft?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop uw instelling voldoende plaatsen beschikbaar stelt?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop het contact met het stagebureau van Netwerk ZON of coördinatoren van de scholen verloopt over het eventueel beschikbaar stellen van extra plaatsen?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop u door Netwerk ZON geïnformeerd wordt over recente ontwikkelingen die verband houden met de BPV/ PLP?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop u door het blad Curaat geïnformeerd wordt over recente ontwikkelingen die verband houden met de BPV/ PLP?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop u door Netwerk ZON betrokken wordt bij aanpassingen; zoals de BPV-wijzer/ gids Praktijkleren/ POP-wijzer en de rollen van begeleiders en beoordelaars?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop u door Netwerk ZON ondersteund wordt bij het invoeren van de aanpassingen; o.a. de basistraining?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEEL 2: de plaatsing door de school
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de juiste student wordt gematcht met de juiste plaats?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de studenten worden aangemeld door de BPV-, Stagecoördinatoren van school binnen de gestelde planning?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de coördinatoren van de onderwijsinstelling informatie geven aan de instelling over de niet benutte BPV/PLP?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de niet benutte plaatsen worden doorgegeven aan het stagebureau van Netwerk ZON?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEEL 3: Begeleiding van de studenten in de BPV/PLP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de onderwijsinstelling informatie geeft over welke docent de student begeleidt?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de onderwijsinstelling of docent informatie geeft over zijn/ haar bereikbaarheid?
Welke waardering geeft u aan het aantal keren per periode dat de docent de instelling bezoekt?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de afspraken voor de bezoeken tot stand komen?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop tussendoor contact wordt opgenomen bij problemen die verband houden met de BPV/PLP?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop in de BPV-wijzer/ gids Praktijkleren/ POP-wijzer de bedoeling en werkwijze t.a.v. de voortgangsgesprekken is beschreven?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de voortgangsgesprekken verlopen?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de werkprocessen in de BPV-wijzer/ gids Praktijkleren / POP-wijzer houvast geven tijdens de BPV/ PLP?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop er voldoende coaching mogelijk is door de werkbegeleider?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de prestatie-indicatoren houvast geven bij het beoordelen?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop het verschil tussen begeleiden en beoordelen duidelijk is tijdens de BPV/PLP?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de PDCA (Plan-Do-Check-Act) tot uiting komt in de totale BPV/PLP?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEEL 4: beoordeling en examinering tijdens de BPV/PLP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop in de BPV-wijzer/ gids Praktijkleren/ de bedoeling en werkwijze t.a.v. de beoordeling is beschreven?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de beoordeling betrouwbaar verloopt, d.w.z. de beoordeling is niet afhankelijk van toevallige omstandigheden of personen?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de beoordeling transparant verloopt, d.w.z. de wijze van beoordeling is duidelijk voor alle betrokkenen bij de beoordeling?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de formulieren in de BPV-wijzer/ gids Praktijkleren / POP-wijzer voor de beoordeling duidelijk zijn?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de studenten opdrachten verricht die een bewijs vormen voor zijn/ haar kunnen?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de student zich goed voorbereid op beoordelingsgesprekken?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop de begeleider zich goed voorbereid op beoordelingsgepsrekken?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop u betrokken bent bij de inhoud van de toetsing/ examinering op school?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop u betrokken bent bij de inhoud van de toetsing/ examinering van de BPV/PLP?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop u betrokken bent bij de uitvoering van de toesting/ examinering van de BPV/PLP?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop u vertrouwen heeft in de kwaliteit van de toetsing/ examinering?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop informatie van en over het beroepenveld wordt gebruikt om de kwaliteit van de examinering te verbeteren?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop het beroepenveld participeert bij verdere ontwikkelingen omtrent de kwaliteit van de examinering?
Welke waardering geeft u aan de wijze waarop u vertrouwen heeft in het niveau van de beginnend beroepsbeoefenaar?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. Wij willen ook graag de meningen van de werkbegeleiders in kaart brengen. Wij willen u daarom vragen of u hieronder de gegevens van de werkbegeleiders wilt invullen. Wij zullen hen dan een enquête sturen. Dit is een korte enquete, die niet meer dan 10 minuten tijd kost om in te vullen. U kunt zelf aangeven of wij de enquete per post of digitaal moeten sturen naar de werkbegeleiders. Als u het adres invult, sturen wij hen de vragenlijst per post. Wanneer u een emailadres invult onder "adres", zullen we hen uitnodigen om een digitale enquete in te vullen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERKBEGELEIDER 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERKBEGELEIDER 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERKBEGELEIDER 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERKBEGELEIDER 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERKBEGELEIDER 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERKBEGELEIDER 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERKBEGELEIDER 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERKBEGELEIDER 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERKBEGELEIDER 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERKBEGELEIDER 10