Docenten

De enquete is bestemd voor de docenten van de scholen die direct contact hebben met de stagiaires.
Graag vraagt Netwerk ZON u hierbij deze werkveldenquête in te vullen. Met deze enquête willen wij uw mening inventariseren over de organisatie en de inhoud van de Beroepspraktijkvorming (BPV) en Praktijkleerperiode (PLP). Deze enquête wordt één keer per twee jaar afgenomen en heeft als doel de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren. Als u vragen heeft over de enquête, neem dan contact op met e.coffetti@netwerkzon.nl.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALGEMENE VRAGEN
*
*
*
*
*
*
*
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deze vragenlijst bestaat uit drie delen. Wilt u voor elke vraag aangeven wat uw waardering is?
Indien u bijvoorbeeld alleen stagiaires voor Verzorgende-IG en hbo-v heeft, kun u de vragen alleen voor deze niveaus invullen.
DEEL 1: de organisatie van de BPV/PLP door studenten
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEEL 2: de begeleiding van de studenten in de BPV/stage
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEEL 3: beoordeling van de BPV/PLP
*
*
*
*
*
*
*
*
*