Werkveldenquete

Elke twee jaar neemt ZON de werkveldenquête af. Deze heeft als doel om de organisatie en inhoud van de BPV in de regio Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel te evalueren. De enquête wordt ingevuld door praktijkopleiders, werkbegeleiders en BPV-docenten van mbo- en hbo- stagiaires (niveau 1 t/m 5). Naast een algemeen beeld, is het mogelijk om per onderwijsinstelling resultaten te geven.

In 2009 is een trendanalyse gemaakt van de resultaten in 2005, 2007 en 2009: resultaten.

De resultaten van 2011 en 2013 zijn ook toegevoegd aan de trendanalyse. Hiervan is in december 2014 verslag gedaan.

Vanaf 2015 wordt de samenwerking geëvalueerd door de condities van NetwerkZON en het ervaren wederkerigheidsgedrag versus statusgedrag van de leden te meten.