Vragenlijst Mijn beeld van Zorg en Welzijn

Ieder jaar vragen we leerlingen van het Noorderpoort, het Alfa-College en ROC Menso Alting de vragenlijst Mijn beeld van Zorg en Welzijn in te vullen. Ook de student die betrokken zijn bij Oosterlengte wordt gevraagd om de vragenlijst te gaan maken. Naast de studenten van de scholen, vragen we ook aan de docenten om een aangepaste vragenlijst in te vullen.

Met deze vragenlijst willen we het beeld van Zorg en Welzijn van de student volgens de docent in kaart brengen. Deze antwoorden helpen om inzicht te krijgen in de invloed van de docent op de student.  Dit beeld  kan dan tegenover de activiteiten op school (bijvoorbeeld het Levensles project en de stages in latere jaren), en de arbeidsmarktontwikkelingen gezet worden. Op deze manier willen we inzicht geven in of, hoe en waar we kunnen verbeteren.

 

Klik hier voor het starten van de vragenlijst