Training werkbegeleiders

“Ontwikkelingsgericht beoordelen en BPV examinering”

Ieder jaar verzorgen NetwerkZON en SBB gezamenlijk de training “Ontwikkelingsgericht beoordelen en BPV examinering” voor werkbegeleiders. Deze training geeft ieder jaar weer de werkbegeleiders de gelegenheid zich te verdiepen in de begeleiding van zijn of haar stagiair(s).
De training duurt een dag (van 9:00 tot 17:00), en wordt verzorgd op een van de ROC’s waarmee NetwerkZON samenwerkt. Tijdens de ochtend zal een workshopleider van de SBB met de deelnemende werkbegeleiders ingaan op ontwikkelingsgericht beoordelen, en tijdens het middagdeel wordt met een lid van het platform Onderwijs en Examinering van NetwerkZON de BPV examinering geoefend.

Belangrijk om te weten:
>
De training is een eenmalige dag-training, en geen vervolg op de vorig jaar georganiseerde training!
> Er wordt geen lunch verzorgd, tenzij anders aangegeven. Deze moet je dus zelf meenemen.
> Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van de training. Toch afmelden kan tot 2 weken voorafgaand aan de training. Bij latere afmelding kunnen er kosten in rekening gebracht worden

Ontwikkelingsgericht beoordelen:
Voor groepen van twaalf tot zestien deelnemers organiseert de SBB workshops voor werkbegeleiders die leerlingen begeleiden in de beroepspraktijk. De workshop levert de basiskennis en –vaardigheden die een werkbegeleider nodig heeft om mbo leerlingen te begeleiden.

De doelstelling van de workshop “Ontwikkelingsgericht beoordelen” is om de werkbegeleider te leren hoe je een voortgangsgesprek houdt met de leerling, waarbij de denkkracht bij de leerling ligt. Hierbij wordt het BPV format gebruikt door de “tussenevaluatie” en het “360 graden feedback” formulier te integreren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe de werkbegeleider de werkzaamheden van de leerling af kan stemmen op de ontwikkeling van de leerling door deze bij te sturen. En, er wordt ingegaan op en gewerkt met valkuilen die een objectieve beoordeling in de weg kan staan.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
>        Een voortgangsgesprek voeren
>        Luisteren, samenvatten en doorvragen
>        Ontwikkelingsgericht beoordelen

De onderwerpen die tijdens de training worden behandeld worden benaderd vanuit de kennis over de nieuwste zorg concepten en ontwikkelingen in het veld. Daarnaast maakt de samenwerking tussen NetwerkZON en de SBB het mogelijk in de training de werkwijze van de BPV-wijzer te integreren. Deze werkwijze wordt gehanteerd door de ROC’s die samenwerken met NetwerkZON (ROC Menso Alting, Noorderpoort, Alfa-college en Drenthe College), en de betrokken zorg- en welzijnsinstellingen (o.a. waar leerlingen van de betreffende scholen stage lopen).

BPV examinering:
Daarnaast is er een trainingsdeel toegevoegd aan de workshop van de SBB door NetwerkZON. Tijdens het middagdeel van de training, verzorgd door leden van het platform Onderwijs en Examinering van NetwerkZON, zal er met deelnemers geoefend worden met de examinering volgens de BPV-wijzer. Hierbij zal vooral gelegenheid zijn om vragen te beantwoorden van werkbegeleiders over deze werkwijze en over ervaringen en dilemma’s naar aanleiding van examinering.

Aanmelden en informatie:
Wanneer er plekken beschikbaar zijn voor de training zal er op deze website een aanmeldformulier staan waar je je kan inschrijven. Wanneer er geen (beschikbare) trainingen zijn zal je hier de mogelijkheid vinden om je gegevens achter te laten om als eerste op de hoogte te worden gesteld van nieuwe of vrijgekomen plekken bij een training.

Bij inschrijving voor de training ga je akkoord met het opslaan, verwerken en met SBB delen van je ingevulde persoonsgegevens. Je gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de organisatie en communicatie omtrent de training.

Voor vragen en meer informatie kun je mailen naar info@netwerkzon.nl.

De trainingen die gepland stonden voor april en mei gaan niet door wegens maatregelen tegen Corona. Deze trainingen zullen worden verplaatst naar september/oktober. Wil je hierover op de hoogte worden gehouden vul dan onderstaand formulier in.

 

*
*
*