Beïnvloedende factoren, op individueel en teamniveau, op de adoptie van ICT door verpleegkundigen

In april 2022 is het artikel "Individual and Team Factors Influencing the Adoption of Information and Communication Technology by Nurses" van Elvira Coffetti, Wolter Paans, Petrie Roodbol en Jelly Zuidersma gepubliceerd.

Het doel van deze literatuurstudie was om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de adoptie van informatie- en communicatietechnologie door verpleegkundigen. Een systematische literatuurstudie werd uitgevoerd met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve studies. De auteurs voerden de zoekstrategie uit in de databases van PubMed, CINAHL en IEEE en namen artikelen op die tussen januari 2011 en juli 2021 zijn gepubliceerd.

De volgende factoren zijn onderzocht: samenwerking, leiderschap, individuele en teamfactoren, die volgens kwalitatief en kwantitatief onderzoek de adoptie van informatie- en communicatietechnologie door verpleegkundigen lijken te beïnvloeden. Een geleidelijk implementatieproces van de informatie- en communicatietechnologie, betrokkenheid van zorgprofessionals bij het implementatieproces en teamfunctioneren zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden bij het adopteren van informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast zijn ook individuele factoren zoals leeftijd, ervaring, houding en kennis van invloed.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat samenwerking belangrijk is bij de implementatie van informatie- en communicatietechnologie in de zorg en dat het een positieve invloed heeft op de adoptie door verpleegkundigen. Individuele factoren zijn uitgebreider onderzocht dan samenwerkings-, leiderschaps- en teamfactoren. Hoewel ze ook de adoptie van informatie- en communicatietechnologie lijken te beïnvloeden, is er onvoldoende bewijs om dit overtuigend te onderbouwen.

 

Lees het artikel hier.

« Terug naar het nieuwsoverzicht