Voortgang Doelmatigheid

In het project NetwerkZON Doelmatigheid is een doelmatigheidsmodel ontwikkeld met als doel het afstemmen van vraag en aanbod met betrekking tot opleidingen en de arbeidsmarkt. Inmiddels is het doelmatigheidsmodel gepresenteerd en in gebruik.

Daarnaast wordt sinds 2017-2018 in een overzicht in kaart gebracht in hoeverre vraag en aanbod studenten aansluit op de vraag en aanbod vanuit het werkveld. Als monitoringsinstrument voldoet het model: men ziet van elkaar wat het globale aanbod aan opleidingen, profielen en keuzedelen is. Uit inventarisatie blijkt dat de wens bij zowel het onderwijs als het werkveld bestaat om keuzedelen zo veel mogelijk te koppelen aan de stage, hierdoor krijgt het keuzedeel context. Er wordt onderzocht wat mogelijk en nodig is om deze implementatie tot stand te brengen.

Het project Doelmatigheid loopt tot 1 september 2022.

« Terug naar het nieuwsoverzicht