Symposium NetwerkZON2020: the H(ealth) factor

Het project NetwerkZON2020: the H(ealth) factor loopt tot 1 september 2020

Resultaten

In vier jaar tijd zijn 48 interdisciplinaire leernetwerken opgestart, waarbij in totaal 3989 mbo en hbo studenten Zorg & Welzijn, meer dan 90 docenten/coaches en meer dan 100 managers van zorg- en welzijnsinstellingen zijn betrokken.

De leernetwerken bevinden zich in verschillende fasen.

Momenteel bevinden zich 8 in fase 1 (o.a. Jonge mantelzorger en Verpleegkundige volgt kind), 7 in fase 2 (o.a. Leiderschap op de werkvloer en Kernteams integrale ouderenzorg in kaart brengen), 13 in fase 3 (o.a. Werken met netwerken, Rode draad training en Peuterwerk) en 20 in fase 4 (o.a. oriënterende leernetwerken ouderenzorg en welzijn, IKC-Lab, Studententeam WIJ Korrewegwijk en Multidisciplinair onderwijs Geboortezorg). Uit de leernetwerken zijn 45 interdisciplinaire casussen aangedragen. Deze worden ingezet in zorg- & Welzijnsonderwijs. Door de casuïstiek te publiceren in de landelijke digitale omgeving van Consortium Beroepsonderwijs (Digibib), worden deze verduurzaamd. Daarnaast krijgt het zorg- & welzijnsonderwijs een boost door de ontwikkeling van 355 nieuwe digitale toetsvragen: e-Flow. Van deze toetsen zijn 100 vragen gericht op Healthy Ageing (e-flow Health). De overige vragen zijn ontwikkeld voor de stagetoetsen die studenten maken als voorbereiding op hun stageplaats (e-Flow Nursing).

Binnen het project is ook de digitale netwerkvorming doorontwikkeld, door een koppeling te realiseren tussen het begeleidingsprogramma OnStage en Stagematching. Hierdoor kan zowel de matching als de begeleiding van studenten digitaal plaatsvinden. Momenteel wordt dit in een groeimodel geïmplementeerd.

Afronding en doorstart

Op dinsdag 29 september, van 15:00 – 17:00 uur organiseren wij een online symposium voor de samenwerkingspartners van het project. Tijdens de bijeenkomst zal een overzicht van de resultaten en opbrengsten worden gepresenteerd. Daarna wordt in kleine groepjes verder gesproken over thema’s en mogelijkheden voor een vervolg project. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als het verbreden van de scope van leernetwerken, (door) ontwikkelen leerklimaat, meer verbindingen met werkbegeleiders en zittende medewerkers, leven lang ontwikkelen.  De uitnodiging hiervoor volgt.


« Terug naar het nieuwsoverzicht